Mieszkańcy domagają się bezpłatnych miejsc parkingowych …

O całej sprawie zaalarmował nas jeden z mieszkańców kamienicy przy ul. Dworcowej 6. Jest to jedna z dwóch kamienic, położonych najbliżej Galerii mini Park w Goleniowie. Zaznaczyć należ, iż ani kamienica 6 ani 7 nie jest członkiem wspólnoty zarządzającej parkingiem przy Galerii.

Z relacji mieszkańca wynik, że w momencie zainstalowania parkometrów oraz wprowadzenia organizacji ruchu na parkingu, mieszkańcy kamienicy 6 oraz 7, nie mają gdzie parkować swoich aut. Sprawa zgłoszona został również do magistratu, z prośbą o podjęcie mediacji z przedstawicielem zarządcy parkingu.

Postanowiliśmy dokładnie przyjrzeć się sprawie.

W dniu 17 sierpnia 2023 odbyło się spotkanie z przedstawicielami wspólnoty – zarządcą placu, ekspertami oraz burmistrzem Tomaszem Banachem.

Jak się okazało, mieszkańcy podeszli do sprawy w trybie czysto roszczeniowym.

Na samym początku należy zaznaczyć, iż do właściciela parkingu nigdy nie wpłynęło żadne oficjalne zgłoszenie, czy roszczenie  w/w temacie.

Kolejno, teren parkingu to teren prywatny. Mieszkańcy kamienic 6 oraz 7 nie posiadają w nim żądnych udziałów ani praw. Następnie, Gmina Goleniów nie jest stroną w sprawie.

Ponadto, po wnikliwej analizie okazało się, że mieszkańcy wspólnoty Dworcowa 6 i 7 już w 2011 roku zawarli umowę na wspólne użytkowanie otaczającego terenu, czyli służebności za konkretne świadczenia w naturze – wykonanie węzła cieplnego, przyłącza wod-kan., piony kanalizacyjne w budynku …, wraz z potrzebnymi projektami i dokumentacjami. Umowa miała charakter cywilno-prawny. Strony wypełniły swoje zobowiązania.

Podsumowując, mieszkańcy chcą dostać miejsca parkingowe, bez opłat, na wyłączność i to przy swojej posesji, w zamian za nic …

Już niedługo na Dworcowej będzie jeszcze ciaśniej

(red.)

 

Dodaj komentarz