Kto decyduje? W poniedziałek rozstrzygnięcie.

Podatek od nieruchomości jest podatkiem lokalnym, pobieranym przez samorządy gminne. Tym samym jest jednym z najpopularniejszych źródeł dochodu.
Podatek od nieruchomości nie obejmuje szkół i uczelni, a także prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej.

Dochody budżetu gminy z tytułu podatków w roku 2019 miały wynieść 90 918 995,41 zł, z tego wpływ z podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych miał wynieść 27 000 000 zł, zaś od osób fizycznych 7 589 418,41 zł.
Burmistrz planuje, że po podwyżce osoby prawne dostarczą do gminnego skarbca, tylko z samego podatku od nieruchomości, o 3 000 000 zł więcej, zaś osoby fizyczne o niecałe 500 000 zł.

Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej, która zwołana została na dzień 09 grudnia 2019 r. (poniedziałek) na godz. 08:30 będzie w sumie areną rozgrywki, która ma stwierdzić definitywnie czy burmistrz Krupowicz ma bezwzględnie lojalną większość w radzie, a tym samym czy może pozwolić sobie na realizację każdej podwyżki i każdego wydatku.
Czym burmistrz uzasadnia planowany wzrost podatku od nieruchomości, który w największym stopniu ma obciążyć nie tylko Naszych lokalnych przedsiębiorców ale także m.in. gminne spółki, które będą rekompensowały swoje straty wzrostem opłat dla mieszkańców?
Uzasadnieniem wzrostu stawek podatkowych jest:
– prognozowany przez NBP wzrost inflacji w wysokości 2,9 % (według centralnej ścieżki listopadowej projekcji, inflacja konsumencka wyniesie 2,3 proc. w 2019 r. i przyspieszy do 2,8 proc. w 2020 r., by spowolnić do 2,6 proc. w 2021 r.)
– obniżka podatku PIT z 18% na 17%
– wzrost płacy minimalnej,
– wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli,
– wzrost kosztu zakupu energii elektrycznej rzędu ok. 40% (Urząd Regulacji Energetyki nie zatwierdził jeszcze nowych taryf firm energetycznych. Jak podkreśliła w ostatnim czasie minister rozwoju Jadwiga Emilewicz oczekiwania spółek energetycznych co do podwyżek cen prądu sięgających 30 proc. są nieuzasadnione.)

W najbliższy poniedziałek przekonamy się, czy w roku 2020 wszyscy złapiemy się za przysłowiową kieszeń.
W poniedziałek przekonamy się czy Rada, jako organ kolegialny otworzy drogę dla dalszych, już zaproponowanych przez burmistrza i tych czekających w kolejce podwyżek m. in. opłaty śmieciowej, a po “gładkim” uchwaleniu Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, który nota bene od pół roku kiśnie w urzędniczej szufladzie, wzrostu czynszów.

Tak na marginesie – Czy radni zostali poinformowani w jakiej wysokości osobom prawnym, fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej burmistrz udzielił ulg, odroczeń i umorzeń w zakresie podatków lub opłat w roku 2018 i 2019?
Jaki sposób udzielone ulgi i umorzenia wpływają na planowany dochód z podatków?
Wykaz osób prawnych i fizycznych korzystających z powyższej możliwości znajdziemy pod tym linkiem http://bip.goleniow.pl/strony/16133.dhtml

(red.)

Dodaj komentarz