Gospodarka śmieciowa. Bajania urzędnicze bez obiektywnej prawdy. cd…

Przy okazji omawiania na ostatnim posiedzeniu Komisji wspólnej Rady Miejskiej w Goleniowie sprawy kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi, wiceburmistrz Tomasz Banach wspomniał, że należy zmienić sposób naliczania opłaty.

Zaproponował aby opłatę naliczać od ilości zużytej wody przez mieszkańca. Argumentował to m.in. tym, że ta metoda pozwoli nam uszczelnić system.

Wg danych GUS mieszkaniec Gminy Goleniów w 2019 r. zużył 70,9 m3 wody, czyli 5,91 m3 miesięcznie.
Dodatkowo wiceburmistrz Tomasz Banach poinformował, że jeden mieszkaniec Gminy Goleniów wytworzył w 2020 r. 0,490 ton odpadów.

Obowiązujące normy zużycia wody.

My rekomendujemy Panu wiceburmistrzowi Banachowi szybsze rozwiązanie, a mianowicie powrót do zapisów umowy z 2013 r. kiedy system nie przynosił strat.
Zapisy z umowy z 2013 r.

Dziwnym zbiegiem okoliczności, po wykreśleniu z kolejnej umowy powyższych zapisów, system przestał się bilansować. Oczywiście tłumaczono to zmniejszeniem wysokości stawek, zapominając przy okazji poinformować radnych, że burmistrz dokonał zmian w umowie.

Proponujemy również wiceburmistrzowi T. Banachowi uzupełnienie przedstawianych radnym danych o:
– wykaz wszystkich punktów odbioru odpadów komunalnych objętych umową z podziałem na:
a.) nieruchomości zamieszkałe,
b.) nieruchomości w części zamieszkałe w części niezamieszkałe z informacją o ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów komunalnych na części niezamieszkałej wskazanej nieruchomości,
c.) nieruchomości niezamieszkałe obsługiwane przez PGK, z których są odbierane odpady komunalne z informacją o ilości i rodzaju wytworzonych odpadów komunalnych,
d.) wykaz ilości gospodarstw domowych w Gminie Goleniów,
e.) miesięczne zestawienie (od października 2020 r.) ilości i rodzaju przyjętych odpadów komunalnych przez PSZOK, która powinna zawierać dodatkowo informację o liczbie osób, które:
a.) dostarczyły w danym miesiącu do PSZOK opony z rozbiciem na ilość opon przypadających na jedną osobę
b.) dostarczyły w danym miesiącu do PSZOK gruz, z rozbiciem na tonaż przypadający na jedną osobę.
PSZOK nie może przyjąć od jednego mieszkańca więcej opon i gruzu, niż zapisano w obowiązującym Regulaminie czystości.

O ile tańszy byłby żywot w Naszej Gminie, gdyby władza budowała “Dobre miejsce do życia” hołdując zasadzie jawności.

(red.)

Dodaj komentarz