OPŁATY ZA WODĘ PÓJDĄ W GÓRĘ O 25%. WODY POLSKIE ZATWIERDZIŁY NOWĄ TARYFĘ ZA WODĘ I ŚCIEKI.
Od 13 lipca 2023 r. obowiązywać będzie nowa taryfa cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Wynika to z regulacji taryfy przez Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE.

Rachunek trzyosobowej rodziny za wodę i ścieki będzie wyższy o ok. 36 zł. miesięcznie.

Gmina Goleniów będzie chciała rekompensować skutki tej podwyżki najuboższym mieszkańcom poprzez dodatek mieszkaniowy wypłacany przez CUS.

Idea dodatków mieszkaniowych polega na pokryciu ze środków publicznych (gminnych) tej części wydatków na lokal, która przekracza określony poziom, uznany w naszych warunkach za dopuszczalny.
Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, których średni miesięczny dochód na członka rodziny nie przekracza:
2 538,46 zł. – w rodzinach jednoosobowych,
1 903,85 zł. – w gospodarstwie wieloosobowym

Wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego można składać:
w CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH |ul. Pocztowa 13, Goleniów|, w Biurze Obsługi Interesanta, Dział Świadczeń Rodzinnych (PARTER, pokój 09A) w godzinach: 7.30 – 15.30 lub telefonicznie: 91 46 94 202, za pośrednictwem Poczty Polskiej, a także za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) oraz poprzez stronę internetową: www.cus.goleniow.pl.

Wodociągi podpowiadają jak radzić sobie w upały

(red.)

Dodaj komentarz