W dniu 12 grudnia 2022 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Goleniowie odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w którym udział wzięli przedstawiciele gmin powiatu goleniowskiego oraz kierownicy jednostek, instytucji, inspekcji i służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na terenie powiatu goleniowskiego.

Celem posiedzenia było określenie stanu gotowości powiatu do sezonu zimowego, w tym analiza najbardziej prawdopodobnych zagrożeń zimowych oraz ocena stanu gotowości poszczególnych ogniw systemu bezpieczeństwa powiatu do działań w warunkach sezonu zimowego oraz ich współdziałanie.

Przedmiotem uwagi było m.in. przygotowanie służb drogowych do zimowego utrzymania dróg, aktualna sytuacja pożarowa na terenie powiatu związana z sezonem grzewczym oraz stan zabezpieczeń przeciwpowodziowych. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlany w Goleniowie omówił kwestie egzekwowania od właścicieli, administratorów i zarządców obiektów budowlanych obowiązku bieżącego zimowego ich utrzymania, a głównie odśnieżania dachów nad obiektami budowlanymi, w tym budowlami wielkopowierzchniowymi. Poruszono również kwestię osób bezdomnych i koordynację podejmowanych działań przez odpowiednie instytucje. Według informacji z Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w Goleniowie na terenie powiatu goleniowskiego zewidencjonowano 45 osób bezdomnych, z których większość nie wyraża zgody na udzielenie pomocy w postaci umieszczenia w schroniskach. Podczas posiedzenia omówiono także możliwości samorządów dotyczące zapewnienia awaryjnego zasilania w energię elektryczną obiektów ważnych dla funkcjonowania gmin i powiatu. Powiatowy Lekarz Weterynarii omówił aktualną sytuację epizootyczną na terenie powiatu, a przedstawiciel Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Goleniowie przedstawił aktualną sytuację epidemiczną na terenie powiatu. Omówiono także kwestię zapewnienia bezpiecznego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie zbliżających się ferii zimowych.

Na podstawie informacji przedstawionych na posiedzeniu przedstawiciel Starosty ocenił, że powiat jest przygotowany na potencjalne zagrożenia związane z zimowymi warunkami pogodowymi.

Powyższe informacje bezpośrednio po posiedzeniu przekazała nam Pani Burmistrz Anita Jurewicz.

Znamy termin wyborów samorządowych

Kamila Chilkiewicz – Piwowarska

Dodaj komentarz