Radny Radny Robert Kuszyński 24.06.2020 r. na sesji Rady Miejskiej w Goleniowie złożył interpelację następującej treści ” Ja mam dwa wnioski. Pierwszy to chciałem złożyć wniosek o przygotowanie zestawienia inwestycji, na które zostało wydane pozwolenie na budowę wraz ze wskazaniem terminu ważności tych inwestycji, a które nie zostały zrealizowane. Proszę także o ujęcie w tym zestawieniu informacji, ile było ogłoszonych przetargów na wykonanie tych inwestycji”.

Pismem z 13.07.2020 r. (ustawowy 14 dniowy termin na odpowiedź został przez Urząd przekroczony) otrzymał zestawienie inwestycji, na które zostało wydane pozwolenie na budowę. Jednocześnie został poinformowany, że z uwagi na rozległość materiału i okres urlopowy termin odpowiedzi na pytanie dotyczące ilości postępowań przetargowych może być dłuższy.

http://goleniow.net/doc/A-pierwsza-odp..pd

Radny R. Kuszyński pismem z dnia 13.07.2020 r. doprecyzował jakich informacji oczekuje, jednocześnie wniósł o uzupełnienie otrzymanego już zestawienia o inwestycje, które wygasły w latach 2018-2020 i nie zostały zrealizowane.
Pismem z dnia 21.07.2020 r. burmistrz poinformował radnego, że odpowiedź nie może być mu udzielona w ustawowym terminie, gdyż absencja pracowników Urzędu merytorycznie odpowiedzialnych za realizację inwestycji objętych wnioskiem jest niemożliwa do spełnienia.

http://goleniow.net/doc/A-druga-odp..pdf

Pismem z dnia 26.08.2020 r. radny otrzymał odpowiedź, w którym wykazano, że dokumentacja projektowa opracowana na
– odbudowę i modernizację przystani żeglarskiej w Lubczynie,
– budowę parkingu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby sektora MSP w GPP
– konserwacja ruin kościoła w Tarnówku
po prostu wygasła.

Tak na marginesie – szkoda, że od razu nie uzupełniono informacji o wielkość wydatkowanych z budżetu na powyższe cele pieniędzy.

http://goleniow.net/doc/A-trzecia-odp..pdf

(red.)

 

Dodaj komentarz