Ponawiam wniosek złożony w dniu 28 września 2022 roku na LII sesji RM w sprawie obumarłych drzew przy ulicy Wojska Polskiego. Nasadzenia tych drzew zostały wykonane w ramach inwestycji Ścieżka rowerowa Goleniów – Żdżary, której odbiór miał miejsce 30 października 2019 roku. Obecnie możliwe jest dostrzeżenie 23 drzewek, spośród których 16 (70 %) jest obumarłych.
W odpowiedzi na ww. wniosek (pismo WGG.0003.172.2022.WD z dnia 17 października 2022 r.) zastępca burmistrza, pan Tomasz Banach, zadeklarował przeprowadzenie w dniu 20 października 2022 roku inwentaryzacji uschniętych drzew i zobligowanie Wykonawcy do ponownych nasadzeń drzew. Do tej pory zobowiązanie to nie zostało zrealizowane.
W związku z powyższym ponownie wnioskuję o podjęcie pilnych działań w celu posadzenia nowych drzewek w miejscu obumarłych. Od czasu dokonania nasadzeń mijają cztery lata. Jest to zmarnowany czas wzrostu i rozwoju drzew, po którym będą musiały one rozpoczynać swój wzrost od początku. Zważywszy na dotychczasowe opóźnienia, bezcelowe jest czekanie aż do zakończenia wskazanego, 60-miesięcznego okresu gwarancyjnego, aby podjąć działania naprawcze.
Ponadto zwracam uwagę na widoczny brak jasnej koncepcji i celów wskazanych nasadzeń, odpowiedniego zaplanowania tego przedsięwzięcia ze strony Gminy i Wykonawcy: drzewka posadzone są w nierównych odstępach, niektóre w gąszczu innych wieloletnich drzew, nie mają dostępu do światła słonecznego, w innych miejscach pozostawiono luki – puste przestrzenie, w których nasadzenia drzewek miałyby sens.
Oczekuję, że w wyniku kolejnego monitu w sprawie obumarłych drzew, zostaną podjęte odpowiednie działania w celu rozwiązania wskazanych problemów, oceny lokalizacji nasadzeń, aby dostarczać przestrzeń zieleni mogła odzwierciedlać przemyślaną koncepcję, estetykę i funkcjonalność, a także
pożądane korzyści dla mieszkańców i środowiska.

Danuta Faryniarz 

Corocznego Konkursu Recytatorskiego Nie Będzie

Dodaj komentarz