Komisja Rewizyjna wejdzie do gminnej spółki GTBS !

O tym, że w gminnej spółce Goleniowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, niedobrze się dzieje, informowała kilka miesięcy temu, pani radna Dorota Chodyko.

-Trzeci wniosek dotyczy przekazania informacji na temat warunków pracy w TBS, ponieważ po wyjściu Pani Prezes otrzymałam informacje, nie wymienię nazwiska radnych, ale z koalicji Pana Burmistrza, że się źle dzieje w spółce TBS, że ludzie się zwalniają z pracy. Należę do osób, które nie znoszą plotek, ani żadnych takich informacji, które dotyczą, mówię tutaj o określeniu, jak się coś źle dzieje, to jest mobbing, więc naprawdę nie lekceważę tych sygnałów. Więc prosiłabym Pana Burmistrza o przekazanie takiej informacji – zgłosiła radna, na Sesji Rady Miejskiej w Goleniowie w dniu 24.05.2023.

Kolejny wniosek rada złożyła w dniu 30.06.2023r.

-Zgłaszam wniosek w sprawie wniosku, który już został złożony dnia 24 maja 2023 r. Wniosek dotyczył warunków pracy w Goleniowskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego. Sytuacja dziwna, ponieważ duża liczba osób zwolniła się. Dochodzą słuchy, że jest niezbyt dobra atmosfera w spółce. Informacja ta krążyła również wśród radnych, jednak nikt z radnych nie złożył wniosku. Uważam, że sprawa warunków pracy, atmosfery, przestrzeganie etyki w stosunkach międzyludzkich, zawodowych  jest czymś oczywistym, jak oddychanie  świeżym  powietrzem. W związku z tym wniosek został złożony. Odpowiedź otrzymałam podpisaną przez Zastępcę Burmistrza Pana Tomasza Banacha, że „sytuacja w firmie jest mi znana”, nic szczególnego nie zostało wyjaśnione. W związku z tym ponawiam wniosek, do wniosku dołączam 13 uwag, które są poruszane w miejscu pracy, są to kwestie atmosfery, zarzadzania firmą, problemów jakie dotyczą tej firmy, to nie jest wydawanie opinii definitywnej. Jako radna mam obowiązek w imieniu mieszkańców prosić o wyjaśnienie. Dlaczego to jest tak ważne ? Firma GTBS obsługuje naszych mieszkańców, jakość pracy, atmosfera odbija się na relacjach z lokatorami. Do tego wniosku proszę Pana Burmistrza o  przedstawienie odpowiedzi na poszczególne wypunktowane 13 uwag i o pilną odpowiedź. Jeżeli będzie potrzeba to bardzo proszę o zorganizowanie spotkania ze wszystkimi radnymi Rady Miejskiej w Goleniowie, ponieważ sprawa dotyczy spółki Gminy Goleniów i nie można tego odkładać na tak zwany „sezon ogórkowy”. Pismo radnej w załączeniu https://goleniow-bip.alfatv.pl/unzip/30309.dhtml

W związku z licznymi sygnałami pracowników jak i mieszkańców, gminna Komisja Rewizyjna wszczęła procedurę związaną z przeprowadzeniem czynności kontrolnych w spółce gminnej GTBS.

Zdaniem pana mecenasa Jakuba Cieślickiego, który pracuje dla burmistrza Gminy Goleniów, komisja rewizyjna nie ma prawa kontrolować spółek prawa handlowego, w których udziałowcem jest gmina.

Zupełnie inne zdanie na ten temat mają służby Wojewody Zachodniopomorskiego. Przypomnijmy, że wojewoda nie uchylił żadnej z uchwał w sprawie dotychczasowych kontroli.

Rewizja przeprowadzona zostanie do końca tego roku.

(red.)

Komisja Rewizyjna chce wyjaśnić niejasności. Bierze pod lupę inwestycje Burmistrza – video

 

Dodaj komentarz