Zgodnie z podpisaną umową o dofinasowanie na modernizację placu zabaw we wsi Białuń, w dniu 07.07.2023, został ogłoszony przetarg na realizację przedmiotowego zadania.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje modernizację wyposażenia placu zabaw, małej architektury i terenu rekreacyjnego oraz budowę wiaty wolnostojącej rekreacyjnej wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu i przyłączem elektrycznym w miejscowości Białuń.

Teren inwestycji zlokalizowany jest na działce 116/2 obręb 005 Białuń, gmina Goleniów i posiada bezpośredni dostęp do drogi na dz. dr 104 (ul. Słoneczna) oraz na dz. dr. nr 129 (ul. Sportowa).

 1. Roboty budowlane związane z budową wiaty rekreacyjnej i zagospodarowania terenu wiaty:
 • usunięcie humusu,
 • wykonanie koryta i robót ziemnych,
 • ustawienie wiat,
 • profilowanie i zagęszczanie podłoża pod nawierzchnie,
 • wykonanie warstwy podsypki piaskowej,
 • ustawienie obrzeży,
 • wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej,
 • wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej,
 • uporządkowanie terenu,

2. Roboty budowlane związane z montażem obiektów małej architektury – modernizacja terenu rekreacyjno- wypoczynkowego:

 • zagospodarowanie i zabezpieczenie palcu budowy,
 • demontaż i utylizacja istniejącego ogrodzenia,
 • demontaż i utylizacja słupów do siatkówki,
 • demontaż i utylizacja konstrukcji stalowej ławki,
 • demontaż i utylizacja istniejących urządzeń zabawowych przeznaczonych do wymiany,
 • usunięcie warstwy urodzajnej gleby,
 • wykonanie wykopu pod fundamenty,
 • dostawa i montaż urządzeń placu zabaw ( tj. zestaw z 1-wieżowy ze zjeżdżalnią i mostkiem, zestaw min. 1-wieżowy ze zjeżdżalnią i ścianką wspinaczkową oraz mostkiem, zestaw sprawnościowy, zjazd liniowy)
 • dostawa i montaż mat przerostowych pod urządzenia placu zabaw,
 • dostawa ławek stalowych,
 • dostawa i montaż tablicy informacyjnej,
 • dostawa i montaż stojaków na rowery,
 • dostawa i montaż koszy do gry w koszykówkę,
 • wykonanie grodzenia terenu wraz z furtką,
 • montaż nowych słupów do gry w piłkę siatkową,
 • wyrównanie nawierzchni zasianie trawników,
 • uporządkowanie terenu.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 lipca 2023 roku o godz. 12:00 na pośrednictwem platformy przetargowej Gminy Goleniów.

Mieszkańcy Białunia w czynie społecznym

(red.)

Dodaj komentarz