Powiat uspokaja – jesteśmy przygotowani na przyjęcie …

Czy czeka nas powtórka z “rozrywki”, jaką zafundował uczniom oraz ich rodzicom powiat w roku szkolnym 2021/22 ? Wszystko wskazuje na to, że NIE !

Dla przypomnienia tematu; rok 2021/22 to rok, w którym czwarty etap edukacyjny zaczął tzw. zdublowanym rocznik. Mimo, iż rzeczą oczywistą była konieczność przygotowania nowych oddziałów w szkołach ponadpodstawowych, władze powiatu to zignorowały, tym samym zafundowały chaos, dezorganizację i zupełnie niepotrzebny stres młodym ludziom oraz ich opiekunom.

W tym roku szkolnym,  jak zapewnia starosta Tomasz Stanisławski, sprawy mają się zupełnie inaczej:

W roku szkolnym 2023/2024 w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Goleniowski utworzonych zostanie 27 oddziałów klas pierwszych, czyli o 2
oddziały więcej niż w roku ubiegłym. Ponadto na terenie powiatu goleniowskiego działają również Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie prowadzone przez osobę prawną oraz II Liceum Ogólnokształcące w Nowogardzie prowadzone przez Gminę Nowogard, które w swojej ofercie edukacyjnej mają utworzenie 6 oddziałów klas pierwszych. Przewidywaną liczbę miejsc w roku szkolnym 2023/2024 w szkołach ponadpodstawowych przedstawia załącznik nr 2 do pisma ,,Informacja o szkołach ponadpodstawowych, w których będzie prowadzona rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2023/2024″.

Infrastruktura Zespołu Szkół nr 1 w Goleniowie oraz Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Nowogardzie jest przygotowana na przyjęcie większej liczby
uczniów. Natomiast w I Liceum Ogólnokształcącego im. ppor. Emilii Gierczak w Nowogardzie mogą wystąpić problemy wynikające z przyjęcia większej liczby uczniów.
Szkoła posiada tylko 6 większych izb lekcyjnych. W pozostałych z trudem mieści się 30 uczniów. Należy jednak nadmienić, że kłopoty z infrastrukturą były już w poprzednich latach, mimo to już w roku ubiegłym, w którym również był zwiększony nabór szkoła zapewniła uczniom optymalne warunki nauki.
Jeśli chodzi o kadrę pedagogiczną, w zatwierdzonych arkuszach organizacji na rok szkolny 2023/2024 wykazano wakaty. Tym samym zajdzie konieczność zatrudnienia szkołach ponadpodstawowych dodatkowych nauczycieli.

Zaplecze edukacyjne szkół (biblioteki, pracownie, sale sportowe) jest przygotowane na zwiększoną liczbę uczniów. Problemem mogą być zajęcia wychowania
fizycznego w I Liceum Ogólnokształcącym im. ppor. Emilii Gierczak w Nowogardzie ze względu na fakt, że szkoła posiada tylko jedna małą salę gimnastyczną, na której ze względu na zwiększoną liczbę godzin dydaktycznych będą przebywały razem trzy klasy w trakcie jednej godziny lekcyjnej. Szkoła nie posiada zewnętrznej infrastruktury sportowej. Jednocześnie informuję, że baza szkół była systematycznie modernizowana i doposażania. Każda szkoła posiada pracownie komputerowe, a szkoły prowadzące
kształcenie zawodowe również przystosowane pracownie do prowadzenia praktycznej nauki zawodu. W miarę możliwości stare komputery i oprogramowanie zastępowane są nowymi. W chwili obecnej nie planuje się zakupu nowego sprzętu, natomiast w przypadku wystąpienia problemów w tym zakresie będą one rozwiązywane na bieżąco.

Kwestię dowożenia dzieci do szkół ponadpodstawowych nie została uregulowana w przepisach oświatowych. W związku z powyższym pojęcie ,,sieć transportu szkolnego” nie istnieje. Każdy uczeń szkoły ponadpodstawowej indywidualnie organizuje sobie dojazd do szkoły. Często zdarza się, że uczniowie korzystają z transportu gminnego,
który dowozi dzieci szkół podstawowych do miejsc kształcenia.

Co gdy dziecko nigdzie się nie dostanie ?

(red.)

Dodaj komentarz