Od długiego dość czasu, lokalne media nie są zapraszane na wydarzenia, imprezy, te oficjalne i nieoficjalne, organizowane zarówno przez Powiat jak i Gminę Goleniów.

O ile wydarzenia powiatowe są nudne i dość przewidywalne, tak w Gminie dzieje się dużo i o tym watro informować nasze społeczeństwo na bieżąco.

Niestety, jak widać przekaz o sprawach samorządu, przez inne niż własne – opłacane z budżetu gminy –  media. nie jest władzom na rękę.

Certyfikowane Oleje CBD najwyższej jakości dostaniesz w sklepie Konopny Listek Goleniów ul. J. Matejki 3B

W jednej z wniesionych interpelacji, na ostatniej sesji Rady Miejskiej, Radny Kuszyński zapytał jaki jest powód pomijania niezwiązanych z gminą dziennikarz w życiu publiczno – społecznym urzędu.

W odpowiedzi, którą udzielił Burmistrz Banach, czytamy że taki stan rzeczy to nic innego jak pokłosie COVID -19. Dodał również, iż zważywszy na obostrzenia i zagrożenie epidemiologiczne, Urząd Gminy i Miasta nie organizuje oficjalnych wydarzeń z udziałem mediów i osób postronnych.

Ciekawe co powiedzą niebawem. Z zapowiedzi Ministra Niedzielskiego wynika bowiem, że od 1 kwietnia mają być zniesione wszelkie obostrzenia. Te z niezapraszaniem niepochlebnych mediów również …

( red.)

 

Dodaj komentarz