Nowy wiadukt na węźle drogowym Szczecin Kijewo otwarty

Na przebudowywanym węźle drogowym Szczecin Kijewo została wprowadzona zmiana organizacji ruchu, w ramach której uruchomiono przejazd nowym wiaduktem nad autostradą A6. Obiektem tym poprowadzona jest jezdnia DK10 w stronę Szczecina. To drugi nowy wiadukt na węźle, w grudniu 2020 roku został oddany do ruchu obiekt dla jezdni DK10 w stronę Szczecina.

Ruch na każdym wiadukcie jest jeszcze zwężony do 2 pasów na wprost, na węźle ciągle trwają roboty. Razem z wiaduktem została uruchomiona nową łącznica relacji Szczecin-Gdańsk. Utrudnienia na autostradzie A6 nie uległy zmianie i ruch w dalszym ciągu odbywa się jedną jezdnią. Całkowite zakończenie prac planowane jest w lipcu tego roku, ale bez większych utrudnień powinniśmy przejechać przez węzeł jeszcze przed tegorocznymi wakacjami.

Dalsze prace na węźle

Na węźle drogowym Szczecin Kijewo zakończono już znaczną część robót. Nowa nawierzchnia została wykonana na łącznicach, autostradzie A6 i jezdniach zbiorczo rozprowadzających. Do wykonania pozostał jeszcze niewielki fragment warstwy ścieralnej na DK10 od strony Stargardu. Zakończenie inwestycji wymaga jeszcze przeprowadzenia szeregu prac obejmujących montaż barier energochłonnych, wykonanie kompletnego oświetlenia, oznakowanie poziome i pionowe oraz pozostałe roboty wykończeniowe. Muszą również zostać rozebrane pozostałości starych łącznic, tymczasowe przejazdy pomiędzy jezdniami i poszerzenia. Organizacja ruchu będzie w ciągu najbliższych tygodni jeszcze wielokrotnie się zmieniać.

Węzeł po nowemu

Węzeł Szczecin Kijewo stanowi połączenie autostrady A6 z DK10. Jest to również główny węzeł łączący Szczecin z siecią autostrad i dróg ekspresowych. Węzeł został wybudowany w latach 30. ubiegłego wieku, a następnie rozbudowany w latach 70-80.   

Przebudowa obejmuje wykonanie nowych, szerszych wiaduktów, pod którymi jest miejsce nie tylko na dwie jezdnie autostrady, ale także na nowe jezdnie zbiorczo-rozprowadzające. W rejonie węzła starą, betonową nawierzchnię autostrady zastąpiła nowa nawierzchnia bitumiczna. Nowe łącznice mają łagodniejsze łuki oraz pasy włączeń i wyłączeń, których dotychczas brakowało. W efekcie nowy węzeł drogowy jest większy, zapewni zarówno znaczącą poprawę płynności, jak i bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Informacja GDDKiA

 

Podobny artykuł

Wybrany wykonawca dokumentacji S6

Dodaj komentarz