Na stronie BIP Goleniów pojawiła się informacja o wynikach konsultacji społecznych z mieszkańcami wsi Komarowo ogłoszonych na podstawie Zarządzenia nr 95/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 11 kwietnia 2023r. w sprawie ustalenia urzędowej nazwy miejscowości Kłosowice oraz ustalenia jej rodzaju jako część wsi Komarowo, informacja o wynikach konsultacji społecznych z mieszkańcami wsi Komarowo ogłoszonych na podstawie Zarządzenia nr 94/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 11 kwietnia 2023r. w sprawie ustalenia urzędowej nazwy miejscowości Jasiny oraz ustalenia jej rodzaju jako część wsi Komarowo, a także informacja o wynikach konsultacji społecznych z mieszkańcami wsi Komarowo ogłoszonych na podstawie Zarządzenia nr 96/2023 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 11 kwietnia 2023r. w sprawie ustalenia urzędowej nazwy miejscowości Dębniki oraz ustalenia jej rodzaju jako część wsi Komarowo.

W każdej z w/w konsultacji oddano tylko jeden głos ! Jeden głos na wieś liczącą około 800 zameldowanych mieszkańców. 

Biorąc powyższe pod uwagę, czy gmina nie powinna zastanowić się nad zmianą trybu przeprowadzania konsultacji społecznych ? Skoro już coś organizować, to skutecznie!

Usługi CUS będą odpłatne – KONSULTACJE

(red.)

Dodaj komentarz