Krępsko to wieś przedzielona drogą wojewódzką. Droga utrzymana należycie, elegancka, rzec można pełna klasa. Niestety od lat na tej “mucha nie siada” drodze, brak jest podstawowego elementu, który umożliwia zachowanie zasad bezpieczeństwa. Mamy na myśli wyznaczone przejście dla pieszych.

 

Sprawa wygląda nieciekawie, ponieważ na obecną chwilę, każdy kto korzysta z komunikacji miejskiej i chce przejść na drugą stronę jezdni, musi zrobić to nielegalnie.

Problem ten dostrzegł Radny Andrzej Różański, który całkiem niedawno złożył w tej sprawie interpelację do burmistrza:

Uprzejmie proszę o podjęcie natychmiastowych działań zmierzających do zwrócenia się do zarządcy drogi krajowej, przebiegającej przez miejscowość Krępsko, celem wykonania kilku metrów chodnika oraz utworzenia przejścia dla pieszych.

W miejscowości Krępsko, w centralnym jej punkcie, znajduje się betonowy przystanek autobusowy, od którego odchodzi chodnik w jedną stronę ( lewą patrząc na zamieszczone poniżej fotografie ), nie ma tam niestety przejścia dla pieszych, tak aby w sposób bezpieczny osoby, korzystające z komunikacji miejskiej, mogły przejść przez jezdnię.

Po prawej stronie ( patrząc na zamieszczone fotografie ) nie ma chodnika. Nie ma tam również przejścia dla pieszych.

Zważywszy na powyższe chciałbym, poprzez uprzejmość pana burmistrza, zwrócić się do zarządcy drogi celem utworzenia kilku metrów chodnika, od przystanku w prawą stronę, a także przejścia dla pieszych.

W mojej ocenie powyższe czynności znacznie poprawią bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Chciałbym zauważyć, iż w tym momencie, we tej miejscowości nie ma możliwości, w sposób niestwarzający zagrożenia, przejść przez drogę krajową, która przecina wieś.

(red.)

Była akcja jest reakcja Różańskiego i Guziaka

Dodaj komentarz