Najmłodsi mieszkańcy Gminy Goleniów oraz ich opiekunowie doczekali się wreszcie usług fizjoterapeutycznych oraz ortopedycznych realizowanych w ramach kontraktu goleniowskiego Szpitalnego Centrum Medycznego z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Jak poinformowała nas Pani Małgorzata Radoń – pracownik SCM; umowa na w/w usługi zawarta została do 30.06.2024r., z zastrzeżeniem, że warunki finansowe zostały określone do 31.12.2022 r. Jak to zwyczajowo bywa w umowie określony został limit świadczeń określony, z tym zastrzeżeniem, że świadczenia udzielane osobom do 18 roku życia, są finansowane do wysokości wykonania, na koniec każdego kwartału, po uprzednim złożeniu wniosku do Narodowego Funduszu Zdrowia.

Kto ma prawo skorzystać z usług ?
Każdy rodzic lub opiekun, może zarejestrować dziecko do poradni rehabilitacji lub do gabinetu fizjoterapii na podstawie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Nie ma tutaj ograniczenia, co do miejsca zamieszkania.
W ramach skierowania, to lekarz lub magister fizjoterapii określa zakres, ilość i rodzaj zabiegów fizjoterapeutycznych, z tym zastrzeżeniem, że w ramach jednego skierowania, nie może być więcej jak 5 zabiegów dziennie, w 10 dniowym cyklu. Oznacza to, że można wykonać maksymalnie do 50 zabiegów fizjoterapeutycznych w ramach jednego skierowania – dodaje Pani Radoń.

Rząd dał kasę na dwa szpitale w powiecie

Kamila Chilkiewicz – Piwowarska

Dodaj komentarz