Obowiązek składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

 

1 lipca 2021 r. na właścicieli i zarządców budynków, w których znajdują się źródła ciepła wytwarzanego przez spalanie paliw, nałożony został  obowiązek składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Składanie deklaracji jest obowiązkowe. Program pozwoli przeprowadzić inwentaryzację źródeł ciepła i spalanych paliw. Aby złożyć deklarację, wejdź na Portal Teleinformatyczny Głównego Zarządu Nadzoru Budowlanego.
Jak złożyć deklarację? Jakie informacje w niej podać? – na te i inne pytania można znaleźć odpowiedź na stronie internetowej FAQ Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Pobieralnia: Poniżej możną pobrać deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw:

Informator dla właścicieli i zarządców budynków

Formularz A – budynki i lokale mieszkalne

Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne

( red.)

Dodaj komentarz