Po naszym artykule; ” List do redakcji” – ” Istny Raj dla Emerytów – Podobno jest już wszystko Umówione”, pani radna Danuta Faryniarz postanowiła złożyć drogą oficjalną zapytania w podnoszonych w liście kwestiach.

W związku z zarzutem zatrudniania w szkołach nauczycieli emerytów i pracowników obsługi oraz zatrudniania emerytów w Urzędzie Gminy i Miasta Goleniów, które jest postrzegane jako ,,istny raj dla emerytów”, proszę o następujące informacje:

1. Jaka jest liczba nauczycieli emerytów i pracowników administracyjno-obsługowych zatrudnionych w szkołach w gminie Goleniów oraz jaka jest liczba pracowników emerytów zatrudnionych w UGIM w Goleniowie? Proszę o wykaz liczbowy i procentowy.
2. Czym spowodowane jest zatrudnienie emerytów w szkołach?
3. Czym spowodowane jest zatrudnienie emerytów w UGIM w Goleniowie?
4. Jakie rodzaje umów podpisują dyrektorzy szkół z emerytami?
5. Na jakich umowach są zatrudnieni emeryci w UGIM w Goleniowie?
6. Czy w ocenie organu prowadzącego szkoły zatrudnianie emerytów ma wpływ na jakość pracy w szkołach?
7. Jak postrzegane jest przez organ prowadzący szkoły zatrudnienie emerytów w szkołach?
8.Czy organ prowadzący szkoły widzi przeciwwskazania do zatrudniania emerytów w szkołach?
9. Czy zatrudnianie emerytów w roku 2022 i obecnie w miejscach wskazanych przez autora nasiliło się i może być uważane za sytuację odbiegającą od dotychczasowych praktyk?

O wynikach zapytania niezwłocznie poinformujemy.

Podobno jest już wszystko umówione …

(red.)

Dodaj komentarz