Podpisanie umowy na rozbudowę drogi powiatowej na odcinku Stepnica – Czarnocin

W dniu 26.05.2020r. w Starostwie Powiatowym w Goleniowie została podpisana umowa na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4128Z na odcinku Stepnica – Czarnocin polegająca na wymianie nawierzchni na wybranych odcinkach drogi tj.: (etap I w km 3+357 do km 3+500, etap II w km 2+786,89 do km 2+977,56, etap III w km 2+150,65 do km 2+461,19). W podpisywaniu umowy uczestniczyli Starosta Goleniowski – Tomasz Stanisławski, Członek Zarządu Powiatu Goleniowskiego – Bogusław Zaborowski, Skarbnik Powiatu – Zbigniew Mazur oraz Prezes Zarządu Firmy Emulex Kalinowski Sp. z o.o. ze Stargardu – Pan Stefan Kalinowski. Przedsięwzięcie inwestycyjne będzie polegało na robotach budowlanych polegających na wymianie nawierzchni na 3 wybranych odcinkach drogi powiatowej nr 4128Z stanowiącej ciąg komunikacyjny, łączący m. Stepnica poprzez Piaski Małe, Gąsierzyno, Kopice z m. Czarnocin, stanowiącą trasę o znaczeniu lokalnym i turystycznym klasy Z. Rozbudowa drogi powiatowej w zakresie m. Gąsierzyno uwzględniać będzie roboty budowlane polegające na wymianie starych warstw bitumicznych na nowe wzmocnione siatką szklano-węglową. Inwestycja obejmuje również ścięcie poboczy na szerokość 1,0 m.

Wartość zawartej umowy wynosi – 678 568,25 zł brutto. Planowany termin zakończenia robót – 31 sierpnia 2020 roku.

(red.)

One thought on “Rusza rozbudowa drogi Stepnica – Czarnocin

Dodaj komentarz