Rekrutacja na studia na Uniwersytecie Szczecińskim

Ruszyła rekrutacja na studia II stopnia na Uniwersytecie Szczecińskim. Rozpoczną się od semestru letniego i będą kontynuowane w roku akademickim 2020/2021. Nabór potrwa do 24 lutego 2021 roku.
Aby wziąć udział w rekrutacji, należy zarejestrować się w systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów (ERK), wybrać kierunek studiów, wprowadzić do systemu wyniki określone w kryteriach kwalifikacji (wynik z dyplomu ukończenia studiów, itp.) i uregulować opłatę rekrutacyjną. Ogłoszenie wyników nastąpi 26 lutego 2021 roku.
Kierunki oferowane przez Uniwersytet Szczeciński w naborze na studia II stopnia rozpoczynające od semestru letniego w roku akademickim 2020/2021:
  • Prawo medyczne,
  • Ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego.
Rejestracja w systemie ERK na stronie internetowej uczelni: https://e-rekrutacja.usz.edu.pl


Szczegóły dotyczące kierunków: https://kandydaci.usz.edu.pl/rekrutacja-letnia/
(red.)

Dodaj komentarz