Bieżące sprawy dworzec PKP, Gminy Goleniów jest tam brak zegara na poczekalni, a jest to podstawowe narzędzie, jak buty na nogach, brak ręczników, czy suszarki do rąk w sanitariatach. Mówimy o takim nowym wysokim standardzie oddanego obiektu więc nie wiem, czy tam PGK zarządzał czy ktoś, żeby to było monitorowane i uzupełnione i aby był zegar, bo to jest bardzo istotne – wyartykułowała Radna Dorota Chodyko na ostatniej Sesji Rady Miejskiej, w punkcje wolne wnioski.

W ripoście od Burmistrz Jurewicz usłyszała: 

W odpowiedzi na Pani wniosek złożony dnia 25.01.2023 r. na LVII sesji Rady Miejskiej w Goleniowie w sprawie wyposażenia budynku dworca w Goleniowie informuję, iżw toaletach zamontowane zostały suszarki do rąk. Sprawa zegara na poczekalni została przekazana do Wykonawcy robót, który podejmie działania mające na celu wprowadzenie elektronicznego zegara na zamontowanych tablicach odjazdów i przyjazdów pociągów, bądź też zakup i montaż zegara ściennego.

Radna Faryniarz pyta o oświatowych emerytów

(red.)

Dodaj komentarz