Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Goleniowie – 25.01.2022r. -, radny Marcin Gręblicki, w punkcie interpelacje i wolne wnioski, zwrócił się do pani przewodniczącej o:

Złożenie skargi do Wojewody Zachodniopomorskiego na burmistrza o nierozpatrzenie prawidło skargi, w sprawie skargi na zastępcę burmistrza Gminy Goleniów Anitę Jurewicz. 

W gwoli przypomnienia, dnia 14 października 2022r. do burmistrza Krupowicza wpłynęła skarga na jego drugiego zastępcę panią Anitę Jurewicz w przedmiocie przekroczenia swoich kompetencji i uprawnień w przedmiocie bezprawnych ingerencji w samodzielność instytucji oraz dyrektora Miejskiej i Powiatowej biblioteki w Goleniowie – treść skargi w oryginale – TUTAJ

Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, przełożony pani Jurewicz tj. burmistrz Krupowicz uznał skargę za bezzasadną.

W swym uzasadnieniu, burmistrz nie raczył przedstawić na temat przeprowadzonych przez siebie czynności szczegółowych informacji, dlatego pan radny Rady Miejskiej w Goleniowie – Marcin Gręblicki –postanowił złożyć wniosek o skierowanie sprawy do Pana Wojewody.

Pani wiceburmistrz sprawy komentować nie chce.

Kasa wydana! Jurewicz bez pomysłu na GDK?

(red.)

Dodaj komentarz