Starostwo nie ma sztabu kryzysowego

Zapytana o sztab kryzysowy oraz działania władz Powiatu na skutek ataku Rosjan na Ukrainę, Sekretarz Powiatu – Anna Stępień – Buryszek odpowiada::

W Powiecie nie ma czegoś takiego jak sztab kryzysowy. Starosta podejmuje wszelkie działania wynikające z pism kierowanych do Powiatu przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, Ministerstwa Sprawiedliwości,  Zdrowia, WCZK oraz współpracuje z gminami z terenu Powiatu. Powiat nie posiada bazy mieszkaniowej, ani innej w której możliwe jest zakwaterowania uchodźców. Powiat świadczy pomoc w zakresie edukacji, pomocy społecznej, pomocy prawnej, zatrudnienia, pomocy osobom niepełnosprawnym, wsparcia psychologicznego tj. z zakresie swoich kompetencji.

Jednocześnie, dzień wcześniej, otrzymaliśmy od Pani Sekretarz informację, iż:

W Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego zatrudnionych jest 2 pracowników (1,5 etatu) , centrum znajduje się z strukturze Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa zarządzanego przez Sekretarza Powiatu.

Jak widać dwie powyższe wiadomości wykluczają się. Skoro nie ma sztabu kryzysowego, to dlaczego podatnicy utrzymują Powiatowe Centrum Zarzadzania Kryzysowego ?

Śmieci wracają, czy będzie lepiej ?

(red.)

Dodaj komentarz