Henryk Zajko pośmiertnie odznaczony …

Na dzisiejszej Sesji, Rada Miejska w Goleniowie nadała tytułu Zasłużonego Mieszkańca Gminy Goleniów śp. Henrykowi Zajko.

Z wnioskiem do kapituły o nadanie tytułu wsytąpił Tomasz Banach wraz z grupą 60 mieszkańców dnia 8 lutego 2024 r.

Jak zaznaczono w uzasadnieniu Henryk Zajko był wieloletnim radnym Rady Miejskiej w Goleniowie, a potem Zastępcą Burmistrza Gminy Goleniów. Przez całe życie był związany z Goleniawem. Urodził się 11 grudnia 1958 r. w Goleniowie. Tu ukończył szkołę podstawową, po której uczył się w Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Pyrzycach. Po maturze w 1978 r. wrócił do Goleniowa i podjął pracę w Zakładach Naprawczych Mechanizacji Rolnictwa jako mechanik. Wkrótce zmienił miejsce pracy i zatrudnił się w Zakładach Chemicznych w Goleniowie, gdzie został kierownikiem działu kontroli jakości i laboratorium. W 2010 r. ukończył studia w szczecińskiej Wyższej Szkole Administracji Publicznej. W 1994 r. zdecydował się kandydować do Rady Miejskiej w Galeniowie. Został wybrany i przez następne lata czynnie uczestniczył w życiu społecznym i samorządowym. W 1995 r. został Przewodniczącym Komisji Infrastruktury i Rozwoju Rady Miejskiej, tę funkcję pełnił również w kadencji 1998-2002. Od 2002 do 2010 roku był Przewodniczącym Rady Miejskiej. Został zapamiętany jako bardzo sprawny przewodniczący, umiejętnie kierujący pracami rady i budujący dobrą atmosferę wśród radnych. Umiał tonować atmosferę w radzie, zapobiegać ewentualnym konfliktom i łagodzić spory, miał bardzo dobry kontakt z mieszkańcami Gminy Goleniów. Był bardzo lubiany i ceniony przez koleżanki i kolegów radnych, a wyborcy odpłacali mu się dużym poparciem w kolejnych wyborach.

W 2010 r. został jednym z dwóch Zastępców Burmistrza Gminy Goleniów. Dzięki swojej fachowości i wieloletniemu doświadczeniu samorządowemu świetnie układała mu się współpraca m.in. ze społecznościami wiejskimi. To on na co dzień z uśmiechem pracował z sołtysami, pomagając rozwiązywać czne problemy związane z funkcjonowaniem sołectw.

Goleniów zawdzięcza mu m.in. powstanie nowej przeprawy przez Inę na przedłużeniu ul. Kasprowicza, Jako urodzony goleniowianin doskonale znał problemy miasta i wiedział, że bez budowy nowego mostu Goleniów czeka katastrofa komunikacyjna w jego centrum. Budowa mostu i ronda na ul. Dworcowej sprawiła, że znaczna część ruchu samochodowego została wyprowadzona poza centrum miasta.

Nie żyje Burmistrz H. Zajko

Kamila Chilkiewicz – Piwowarska

 

Dodaj komentarz