Gmina zbiera się do odbudowy muru …

W niedzielę, 21 stycznia osunęła się zewnętrzna warstwa kamieni na kilkumetrowym odcinku średniowiecznych murów obronnych w goleniowskim Parku Legend.
Tego dnia strażacy wstępnie zabezpieczyli teren wokół uszkodzonego fragmentu zabytku. Obecnie, w miejscu uszkodzenia leży kilkadziesiąt dużych kamieni oraz gruzu.
Jutro, we wtorek 23 stycznia, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Goleniowie rozpocznie właściwe zabezpieczenie terenu. Zgodnie z przepisami Gmina Goleniów powiadomiła o sprawie konserwatora zabytków, który nadzorować będzie wszelkie prace związane z odbudową muru.

Jednocześnie Gmina wystąpiła do firmy architektoniczno–budowlanej, specjalizującej się w pracach konserwatorskich zabytków o wykonanie dokumentacji projektowej odbudowy muru oraz kosztorys. Firma zrobi również odwierty i badania geologiczne w celu ustalenia przyczyny uszkodzenia muru. Dopiero po otrzymaniu dokumentacji projektowej, Gmina wystąpi z wnioskiem do Rady Miejskiej o zabezpieczenie w budżecie środków na odbudowę murów. Wtedy będzie możliwość rozpoczęcia budowy.
Nie jesteśmy w stanie przewidzieć dokładnie ile czasu zajmie odbudowa. Ze względu na nadzór konserwatorski, może potrwać od kilku – do kilkunastu miesięcy. Pewne jest to, że fragment zabytkowego muru obronnego odtworzony zostanie tak szybko, jak to będzie możliwe.

Goleniowskie mury obronne w roku 2015 poddane były konserwacji. Prace konserwacyjne polegały m.in. na wymianie spoin pomiędzy cegłami i kamieniami na spoiny o szybkim transporcie wody, wzmocnieniu cegieł i kamieni w partiach ich silnego osłabienia, odsoleniu ich, miejscowej dezynfekcji preparatami usuwającymi glony, oczyszczeniu ściernie na sucho poprzez piaskowanie.

Na odcinku od ulicy Szczecińskiej do schodów przy ulicy Kilińskiego rozbierana była korona murów na trzy warstwy cegieł, która była ponownie wmurowywana na zaprawach mrozoodpornych i hydrofobowych, a ostatni pas cegieł poddany został hydrofobizacji na bazie żywic silikonowych. Spękania w murze wypełniane były zaprawą hydrauliczną zapewniającą odpowiedni transport wody i odpowiednio odporną na ściskanie. Nad całością prac czuwał konserwator zabytków.

Opracowanie i zdjęcie: Gmina Goleniów

Radna Faryniarz pyta o koszty Barnimów i nie tylko …

Dodaj komentarz