To, że pan mecenas czuje się zbyt pewnie i wykracza poza funkcję która jest panu przypisana to już nawet w tym punkcje sesji widzimy. Poza porządkiem dostaje głos, wypowiada się w temacie, który dawno jest przedyskutowany, narzucając pewne swoje wole. Sam pan podkreślił, że orzecznictw jest różne, a pan wyraża teraz opinie w ogóle nie pytany o to, więc naprawdę przekracza pan swoje uprawnienia . To tak po pierwsze, bo Rada jest organem kolegialnym, pan stanowi jedynie głos doradczy, a nie wyrocznię jak mamy robić – to tak po pierwsze – ale to, że pan jedzie tylko w jedną stronę i wszystkie pana opinie są tylko tak jak pasuje to już wszyscy od jakiegoś czasu widzimy. W Polsce, nie mamy prawa precedensowego, więc w związku z tym orzeczenie sądu nie jest wiązce dla nikogo, bo sprawa jest rozstrzygana w sądzie i dopiero orzeczenie do tej sprawy jest wiążące dla stron tej sprawy i pan doskonale o tym wie, ale pan próbuje tylko, z sobie znanego powodu, narzucać ciągle jakieś stanowisko … bardzo pana proszę o obiektywizm, a nie jednostronne orzekanie i narzucanie pewnej woli ciału i organowi, który absolutnie  ma autonomię w działaniu tak działania pana mecenasa będącego na usługach Burmistrza Krupowicza podsumował Radny Łukasz Mituła na Sesji Rady Miejskiej w dniu 25.01.2023r. 

Nic dodać, nic ująć …

Budżetowy chaos – będzie sesja nadzwyczajna?

(red.)

Dodaj komentarz