Koniec z wyprawkami dla dzieci przedszkolnych w Gminie Goleniów – takie stanowisko zajęła Pani Burmistrz Anita Jurewicz nakazała w sierpniu 2022 Dyrektorom placówek i oddziałów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest gmina, wygospodarowanie kwot i zakup materiałów biurowych, dydaktyczno – edukacyjnych z własnych budżetów dla oddziałów przedszkolnych.

Kończymy więc Szanowni Rodzice z koncertem życzeń nauczycieli, którzy potrafili stworzyć listę zakupów wręcz z kosmosu. Skończyła się również era zakupu podręczników dla przedszkolaków, które sponsorowali rodzice. Nauczyciele sami mają opracowywać karty pracy dla dzieci, a następnie robić kserokopię.

Ponadto, Pani Burmistrz stanowczo podkreśliła, iż szkoły, przedszkola, które są podległe Gminie absolutnie nie mogą pobierać żadnych opłat od rodziców/prywatnych opiekunów dzieci.

Wszelkie dokonywane wpłaty mogą mieć jedynie charakter dobrowolny. Żadne dziecko z powodu barku uiszczenia opłaty na przykład na tzw. klasowe nie możne zostać dyskryminowane ani nawet odczuć, że w jakikolwiek sposób zostaje wykluczone lub pomijane.

Młodzieżowa Rada Miejska – Reaktywacja

Kamila Chilkiewicz- Piwowarska

 

Dodaj komentarz