Umowa nie zawsze chroni wydzierżawiającego

Na terenie Goleniowa działa kilka firm trudniących się zbieraniem i magazynowaniem odpadów.

Podejrzewamy, że nie każdy właściciel terenu, który firmie zbierającej odpady palne wynajął (wydzierżawił) swoją własność pod jej działalność wie, że może narazić się nieświadomie na finansowe straty.

Nowelizacja ustawy o odpadach wymusiła na firmach zajmujących się odpadami obowiązek opracowania Operatu z zakresu Ochrony Przeciwpożarowej, ponieważ stanowi on składową część wniosków dotyczących:

– Zezwolenia na zbieranie odpadów.

– Zezwolenia na przetwarzanie odpadów.

– Pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie.

Jeden z drugim właściciel wynajmujący/dzierżawiący teren powie – co mnie to obchodzi?

Mam umowę. Ona mnie chroni i zwalnia z wszelkiej odpowiedzialności.

 

Czy na pewno?

Dotarliśmy do Protokołu ustaleń z czynności kontrolno – rozpoznawczych przeprowadzonych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Goleniowie.

Czynności kontrolne przeprowadzono na zlecenie DZIERŻAWCY terenu.

Już w punkcie pierwszym opisującym czynności strażak podkreślił – ZA REALIZACJĘ OBOWIĄZKÓW Z ZAKRESU OCHRONY PPOŻ. NA TERENIE OBIEKTU (przyp. red. dzierżawionego obiektu) ODPOWIADA WŁAŚCICIEL.

Co w sytuacji kiedy jakakolwiek kontrola stwierdzi, że na terenie dzierżawionej nieruchomości naruszane są warunki przeciwpożarowe dla miejsc magazynowania odpadów?

Na to pytanie odpowiedział Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 22 maja 2020 r. (sygn. akt II OSK 2876/19) – Zasadą jest nakładanie obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej na właściciela nieruchomości jako podmiotu odpowiedzialnego za zapewnienie takiej ochrony. Natomiast umowa cywilnoprawna może przenieść obowiązki nałożone ustawą na inny podmiot, ale tylko w takim zakresie, w jakim powierzono mu obowiązki i zadania dotyczące nieruchomości.

Jednym słowem – właściciele nieruchomości, którzy wynajmują je dla podmiotów zbierających odpady (i nie tylko oni) powinni dobrze się zabezpieczyć.

W razie stwierdzenia naruszenia przepisów przeciwpożarowych, strażacy przeprowadzający czynności mają prawo do nakładania grzywny w drodze mandatu karnego.

Mandat karny nie zamyka jednak sprawy, bowiem organy mają także obowiązek doprowadzenia do stanu zgodnego z prawem na drodze administracyjnej.

(red.)

 

Foto jandira-sonnendeck z Unsplash
Inny ciekawy artykuł

Opuszczona i niezabezpieczona budowa

Dodaj komentarz