Bardzo znaczącą kwestię dla przyszłych lokatorów nowo budowanego osiedla przy ul. Nowogardzkiej, podjął na ostatniej sesji Rady Miejskiej Pan Marcin Sowiński.

Podczas swojego wystąpienia w kontrze do zaprezentowanego przez firmę zewnętrzną raportu o stanie gminy, Pan Sowiński wskazał i zapytał Burmistrza o bardzo ważny aspekt. Chodzi o osiedle bloków mieszkalnych posadowionych na terenie zalewowym w obrębie geodezyjnym nr 3 w Goleniowie przy ul. Nowogardzkiej.

– Pytanie M. Sowińskiego brzmiało; kto wydał zgodę na budowę tych budynków, ponieważ te budynki, ta ulica jest po prostu miejscem zalewowym, gdzie może wystąpić powódź. Więc tutaj należałoby jeszcze raz zastanowić się nad sensownością budowania w takim terenie, jak również poinformowania ewentualnych nabywców. Podobna sprawa kiedyś w Gminie była z budynkiem przy Kościuszki słynnym 3.

Odpowiedz Pana Burmistrza była precyzyjna;

– Jeśli pyta Pan o osiedle, które zostało zlokalizowane przy ulicy Nowogardzkiej to mamy tu do czynienia z prywatnym inwestorem, deweloperem, który zakupił tereny od podmiotów które jeszcze dwa lata temu gospodarowały tym terenem i prowadzi inwestycje na swoje ryzyko. Natomiast aby uregulować kwestię retencji, właśnie małej retencji wód – mam nadzieję, że śledził Pan obrady ostatniej sesji Rady Miejskiej – Gmina Goleniów przyjęła plan przestrzennego zagospodarowania, który nakłada na wykonawcę tego osiedla właśnie obowiązek i konieczność uregulowania małej retencji.

Obraz z tej dyskusji wyłania się jeden. Każdy kto ma zamysł kupna swojego wymarzonego M, w nowo zagospodarowanej przestrzeni ulicy Nowogardzkiej, niech z tym pomysłem prześpi się nie dwa, a dziesięć razy.

Nowogardzka zagrożona powodziami ?

Kamila Chilkiewicz – Piwowarska

Dodaj komentarz