Straż Graniczna – Skontrolowano zatrudnienie 15 tysięcy cudzoziemców

Straż Graniczna – działa

W ciągu roku 2023 funkcjonariusze z Morskiego Oddziału Straży Granicznej (MOSG) przeprowadzili intensywne działania kontrolne mające na celu sprawdzenie legalności zatrudnienia cudzoziemców w Polsce.

W wyniku przeprowadzonych kontroli w 316 firmach, tylko w 25 z nich nie stwierdzono nieprawidłowości. Ogółem zweryfikowano pracę blisko 15 tysięcy obcokrajowców, z czego aż 2600 osób wykonywało ją nielegalnie. Najczęściej byli to obywatele Ukrainy, Gruzji i Mołdawii.

Porównując te dane z rokiem 2022, zauważono znaczący wzrost liczby osób zatrudnionych nielegalnie. W poprzednim roku w 301 kontrolach ujawniono nielegalność pracy u niespełna 1800 osób. Podobnie zwiększyła się liczba cudzoziemców przebywających nielegalnie w Polsce, co odnotowano podczas przeszło 3 tysięcy kontroli legalności pobytu. W 2023 roku aż 887 cudzoziemców przebywało w Polsce nielegalnie.

Naruszenia przepisów dotyczących zatrudnienia cudzoziemców obejmują głównie brak posiadania zezwolenia na pracę, pracę na innych warunkach niż określone w oświadczeniu o powierzeniu pracy, a także niedopełnienie obowiązków przez pracodawcę dotyczących informowania organów odpowiedzialnych za zatrudnienie o sytuacji pracowników zagranicznych.

Kary za zatrudnienie cudzoziemców bez wymaganych dokumentów lub na warunkach niezgodnych z prawem mogą być znaczące dla firm. Zgodnie z polskimi przepisami prawnymi, pracodawcy mogą być karani grzywną finansową, a w skrajnych przypadkach grozić może nawet kara pozbawienia wolności. Ponadto, firma może ponosić konsekwencje w postaci  szkody na reputacji, a także utraty możliwości ubiegania się o różne rodzaje dotacji czy przetargów publicznych.

Najczęściej kontrolowane przez funkcjonariuszy MOSG branże to budownictwo, usługi gastronomiczne i hotelarskie, agencje zatrudnienia oraz agencje pracy tymczasowej. Największa liczba cudzoziemców wykonywała pracę w budownictwie, transporcie, oraz branżach związanych z usługami fryzjersko-kosmetycznymi.

W 2023 roku funkcjonariusze MOSG wydali 959 decyzji o zobowiązaniu do powrotu, z czego najwięcej, bo aż 628, wystawiła Placówka Straży Granicznej w Gdańsku. Zadania te wynikają z kontroli przeprowadzanych w lotniczych przejściach granicznych, szczególnie w Rębiechowie, gdzie ujawniane są naruszenia przepisów pobytowych przez cudzoziemców na kierunku wjazdowym do Polski.

 

Janek AI

 

Foto: Straż Graniczna

 

Inny ciekawy artykuł

 

Zgłoszenia w sprawie zanieczyszczania Iny jednak były …

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz