W nauce historii w wolnej Polski po 90 roku nastąpiło wiele zmian, np. doszło do całkowitego przenicowania świąt. Wiele faktów i dokumentów zmieniło naszą wiedzę oraz ukazało nam piękne postacie oraz wydarzenia, które mogą być wzorem do naśladowania dla młodego pokolenia. Wraz z pogłębianiem się wiedzy nasi parlamentarzyści uznali , że trzeba usunąć parę świat z kalendarza ( tych post komunistycznych ), a wnieść do niego daty i czyny godne do upamiętnienia. Pojawiły się NOWE święta narodowe oraz państwowe.

Po 1989 przywrócono święto „11 Listopada” czyli Święto Odzyskania Niepodległości W 1990 przywrócono Święto Narodowe Trzeciego Maja jednak największe zmiany na liście świąt państwowych nastąpiły w dopiero XXI wieku. W 2005 uchwalono ustawę ustanawiającą Dzień Solidarności i Wolności, a w 2009 – Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego. W 2011 ustanowiono Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. W 2015 zniesiono Narodowe Święto Zwycięstwa i Wolności, przypadające na 9 maja i w jego miejsce wprowadzono Narodowy Dzień Zwycięstwa świętowany 8 maja. W 2017 wprowadzono Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej. W 2018 przybyły dwa święta: Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką oraz Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych. Od 2019 obchodzi się Święto Chrztu Polski, od 2020 Dzień Nauki Polskiej, zaś od 2021 Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Listę chronologiczną świąt państwowych zamyka ustanowiony w 2022 Narodowy Dzień Powstań Śląskich.

Niektóre obchodzone są bardzo uroczyście drugie mniej, miasta w Polsce dekorowane są flagami w Barwach Narodowych. Jedne miasta oflagowują ważne ulice miast inne tylko budynki administracyjne lub dekorują okolice ważnych powiązanych z danym  świętem pomników.  Niestety w naszym mieście stało się już tradycją zapominanie przez włodarza o zapisanych w kalendarzu świętach, lub włączaniu np syren na cześć.

Czasy mamy trudne nikt nie wymaga aby wykładać masę pieniędzy na dekorację miasta we wszystkie święta państwowe i narodowe, lecz pamięć o czynach zwłaszcza w obronie Ojczyzny, mógłby Pan Burmistrz upamiętnić choćby dekoracją okolic pomnika na Placu rotmistrza Pileckiego oraz drobną wiązanką. Wszak chlubna historia czynów żyje tak długo, aż nie zginie po niej pamięć.

Podobny artykuł

 

Andrzej Bugajski

 

Inny ciekawy artykuł

Dziś Narodowy Dzień Powstań Śląskich

 

Dodaj komentarz