UWAGA – najwyższy stopień zagrożenia pożarowego lasu !

W związku z utrzymującą się w ostatnich dniach suszą, brakiem opadów,a także silnym wiatrem, w Nadleśnictwie Kliniska mamy 3 – najwyższy stopień zagrożenia pożarowego lasu. Wilgotność ścioły osiąga wartość średnią 10 %, a wysokie temperatury i porywy wiatru stwarzają idealne warunki do powstania i rozprzestrzeniania się pożarów na terenach leśnych.

Ostatni weekend pokazał nam pełen profesjonalizm osób biorących udział w akcjach gaszenia i dogaszania pożarzysk na terenach leśnych, a także znakomitą współpracę pomiędzy siłami własnymi Nadleśnictwa, samolotami gaśniczymi będącymi w dyspozycji Lasów Państwowych oraz jednostkami OSP i PSP.

            Apelujemy o szczególną ostrożność podczas przebywania na terenach leśnych, a o wszystkich niepokojących zdarzeniach prosimy informować właściwe służby bądź Punkt Alarmowo Dyspozycyjny pod nr telefonu: 607-814-382 lub 600-808-453.

Przypominamy o całkowitym zakazie używania otwartego ognia w lesie i do
100 m od jego granicy (w tym rozpalania ognisk, grilla, palenia tytoniu).

Każdy pożar to określone straty, od tych niepoliczalnych w środowisku przyrodniczym, po te wymierne finansowo. 

Aktualne zagrożenie pożarowe lasu można sprawdzić na stronie internetowej: http://bazapozarow.ibles.pl/zagrozenie/.

W przypadku pożaru należy dzwonić pod nr 998 lub 112. 

 

Fot. RDLP Szczecin
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie 

Dodaj komentarz