Dobry projekt. Będzie łatwiej przeciętnemu Kowalskiemu …

Realizacja projektu pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”, w partnerstwie ze wszystkimi powiatami ziemskimi i miastami na prawach powiatu Województwa Zachodniopomorskiego dobiega końca.

Wdrożenie tego Projektu ułatwi i przyspieszy obsługę mieszkańców oraz firm w zakresie usług nowoczesnego e-urzędu w obszarach m. in. geodezji, nieruchomości i ochrony środowiska. W praktyce każdy obywatel czy przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z nieograniczonego dostępu do różnego rodzaju map województwa dotyczących m.in. uzbrojenia terenu, weryfikacji przeznaczenia działki, możliwości inwestycyjnych czy danych związanych ze środowiskiem i jego ochroną.

Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego jest systemem umożliwiającym udostępnianie danych przestrzennych całego województwa. Zebranie i udostępnienie danych i usług możliwe było dzięki współpracy Partnerów – Jednostek Samorządu Terytorialnego Województwa Zachodniopomorskiego. Wykonanie i uruchomienie tego Projektu ułatwi i znacząco poprawi warunki działania przedsiębiorcom oraz obywatelom do danych przestrzennych zgromadzonych w zasobach województwa zachodniopomorskiego, rozwinie i przyspieszy procesy związane z obsługą spraw administracyjnych drogą elektroniczną nawet z telefonu komórkowego bez konieczności wychodzenia z domu.

Działanie https://sip.wzp.pl/ to oszczędność czasu i pieniędzy, możliwość szybszej realizacji projektów gospodarczych, rozwój nowych rozwiązań w zakresie szeroko rozumianej gospodarki przestrzennej.

Wdrożenie tego projektu umożliwiło uruchomienie 40 e-usług publicznych, takich jak:
– udostępnianie danych geodezyjnych z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego;
– uzgadnianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
– uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
– udostępnianie informacji o nieruchomościach Województwa Zachodniopomorskiego;
– udostępnianie informacji geologicznej;
– udostępnianie informacji o środowisku;
– obsługa wniosków o zmianę przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze i nie leśne;
– weryfikacja położenia działki w granicach parku krajobrazowego;

Informacje Powiat Goleniów

Dyżury Aptek w świetle nowych przepisów

Dodaj komentarz