Komu „dziękować”? Czyli rzecz o GDK.

W ostatnim czasie na forach internetowych rozgorzała dyskusja na temat złego stanu budynku, w którym od lat działa Goleniowski Domu Kultury.

Przyczynkiem do dyskusji była informacja, która ukazała się na stronie FB Gminy Goleniów –

Ekspertyza budynku GDK, którą wykonał zewnętrzny rzeczoznawca wykazała, że cześć budynku posadowiona jest na poduszce piaskowej, w innej części wykorzystano też stare fundamenty przedwojennej zabudowy. W wyniku nieszczelności kanalizacji deszczowej materiał poduszki piaskowej został wypłukany a budynek stracił stateczność. Objawem zewnętrznym są liczne spękania elementów konstrukcyjnych. Spękania są w czasie postępujące i zachodzi obawa, że elementy konstrukcyjne dachu przy wejściu mogą stracić oparcie.

Burmistrzowie gminy w porozumieniu z dyrektorem GDK Maciejem Ratajczykiem podjęli decyzję o wyłączeniu z użytkowania części budynku oraz ustalili plan przenoszenia poszczególnych działów oraz pracowni artystycznych w inne lokalizacje. …”.

Jakie informacje zawiera wspomniana ekspertyza, która naszym zdaniem, powinna być opublikowana w całości na internetowej stronie Urzędu, aby każdy mieszkaniec mógł się z nią zapoznać.

W drugiej połowie lipca 2015 r. wykonano odkrywki fundamentów oraz odwiert geologiczny, w celu oceny pracy fundamentów budynku. Przeprowadzone sondowanie wykazało, że stan gruntów w obrębie istniejącego Domu Kultury (pierwotnie Kasyno Wojskowe) jest bardzo słaby i niestabilny. Napływ wody gruntowej powoduje znaczne szkody w stabilności podłoża.

W tym samym roku (2015) „Puls Biznesu” informował cytując słowa Pawła Bartoszewskiego “W miejscu obecnego dworca powstać ma zdecydowanie mniejszy parterowy obiekt, który będzie pełnił funkcję dworca kolejowego i autobusowego”. Niedaleko dworca powstanie większy budynek, który będzie pełnił rolę centrum kultury. Inwestycja szacowana jest na 50 mln zł. Budowa komunikacyjnej części ruszy w 2017 r., a kulturalnej – w 2018 r.”.

Oczywiście opinia publiczna nie została poinformowana o ustaleniach ekspertów. Mieszkańcom miały wystarczyć roztaczane wizje planów nowej siedziby Centrum Kultury.

Minęło siedem lat. Dodajmy – siedem straconych dla budynku Goleniowskiego Domu Kultury lat.

W 2022 r. ekspert informuje – Wizję lokalną budynku przeprowadzono w trakcie dość obfitych opadów deszczu. W trakcie przeglądu stwierdzono, że żaden z pięciu odpływów z rur spustowych nie odbiera wody, natomiast studzienki rewizyjne są zalane wodą. … Jak wynika z informacji uzyskanej od pracowników Goleniowskiego Domu Kultury oraz okolicznych mieszkańców, taka sytuacja trwa od lat. … Podatne podłoże w wyniku napływu wód opadowych utworzyło kanały podziemne, którymi zbiera drobiny gruntu tworząc zapadliska pod fundamentem. …

W dalszej części ekspertyzy czytamy: próbowaliśmy dokonać przeglądu stanu wewnętrznego przewodów kanalizacji deszczowej … W celu przeglądu wprowadziliśmy urządzenia umożliwiające przeczyszczenie kanałów. Urządzenie nie było w stanie przebić nagromadzony materiał zalegający w przewodach. W trakcie przeglądu stwierdziliśmy bardzo zły stan rur wodociągowych. Rury są przeżarte przez rdzę tworząc wewnętrzne wycieki wody do ścian. … w wyniku nieszczelności kanalizacji deszczowej materiał poduszki piaskowej został wypłukany, a budynek stracił stateczność. … Główną przyczyną zniszczenia konstrukcji budynku jest NIEDROŻNA KANALIZACJA DESZCZOWA w obrębie budynku. Systematyczne podmywanie fundamentów trwające od ok. 15 lat.

Dodając do powyższego stanu rzeczy pierwsze słowa zawarte w Raporcie NIK Burmistrz nie zapewnił formalnego nadzoru właścicielskiego nad spółkami komunalnymi Gminy Goleniów, … roztacza się przed naszymi oczami obraz opuszczonego domu, do którego może każdy wejść i mieszkać póki się nie zacznie walić. Przecież gospodarza w tym domu nie ma.

Przypomnijmy – 21 listopada 2010 w wyniku wyborów samorządowych Robert Krupowicz został radnym gminy Goleniów. Dwa tygodnie później wygrał wybory na urząd burmistrza gminy Goleniów (z ramienia własnego komitetu „Goleniów Obywatelski”).

(red.)

 

P.S. Ekspertyza wskazuje metody naprawcze i ratujące budynek, a to oznacza, że budynek można wyremontować wbrew opinii powielanej przez burmistrza i urzędników o potrzebie budowy nowego Budynku GDK.

Ale cóż jesteśmy bogaci , stać nas na wszystkie fanaberie burmistrza.

Poniżej EKSPERTYZA DO POBRANIA i ZAPOZNANIA SIĘ

https://goleniow.net/wp-content/uploads/2022/02/Ekspertyza-techniczna-GDK.pdf

 

Dodaj komentarz