Jak podaje dzisiaj Superportal24.pl  Prokurator Prokuratury Rejonowej w Goleniowie postawił zarzuty Burmistrzowi Gminy Goleniów Robertowi Krupowiczowi w związku z ujawnieniem danych objętych tajemnicą skarbową.

 

O samej sprawie pisaliśmy wielokrotnie

 

Podczas sesji nadzwyczajnej, która odbyła się 24 września 2021 r. burmistrz Gminy Goleniów pozwolił sobie na publiczne piętnowanie radnych Rady Miejskiej.

Bez skrupułów, z pełną premedytacją zaczął z imienia i nazwiska wymieniać radnych, którzy zalegają z opłatą za odbiór odpadów komunalnych. Burmistrz posunął się jeszcze dalej i swoją wypowiedź okraszał wysokością kwot zaległości.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Krystyna Jaworska z miernym skutkiem próbowała przerwać tę tyradę burmistrza.

Burmistrz kompletnie nie zwracał uwagi na słowa Przewodniczącej Rady i kontynuował swoją wyliczankę.

Czyżby Robert Krupowicz, który w powszechnych wyborach został wybrany na stanowisko burmistrza Gminy Goleniów, nie zdawał sobie sprawy, że w toku swojej wypowiedzi ujawnia tajemnicę skarbową, do której przestrzegania – jako osoba piastująca stanowisko burmistrza – jest z mocy prawa zobowiązany? Nic podobnego.

Robert Krupowicz obejmując stanowisko burmistrza Gminy Goleniów musiał na piśmie złożyć przyrzeczenie następującej treści „Przyrzekam, że będę przestrzegał tajemnicy skarbowej. Oświadczam, że są mi znane przepisy o odpowiedzialności karnej za ujawnienie tajemnicy skarbowej.”. (art.294 §2 ustawy)

Dla porządku – tajemnicą skarbową objęte są indywidualne dane zawarte w deklaracji oraz innych dokumentach składanych przez podatników, płatników lub inkasentów. (art.293 ustawy)

Tajemnicą objęta jest więc z mocy prawa opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Do całej sytuacji odniósł się Rzecznik Praw Obywatelskich , który o zaistniałej sytuacji napisał

 

Czterech radnych zgłosiło sprawę do Prokuratury

 

Czterech radnych Łukasz Mituła, Mariusz Skakuj, Marcin Gręblicki i Krzysztof Sypień złożyli w Prokuraturze Rejonowej w Goleniowie jako osoby pokrzywdzone zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Burmistrza Gminy Goleniów Roberta Krupowicza.

 

Prokuratura wszczęła śledztwo

 

Postanowieniem Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Goleniowie z dnia 08 kwietnia 2022 r. wszczęte zostało śledztwo w sprawie zaistniałego w dniu 24 września 2021 r., w czasie sesji Rady Miasta w Goleniowie niedopełnienia obowiązku służbowego przez funkcjonariusza publicznego Gminy Goleniów, który to będąc zobowiązanym do zachowania tajemnicy skarbowej publicznie ujawnił objęte tajemnicą skarbową dane o wysokości i okresie zaległości z tytułu nieuiszczonych kosztów za gospodarowanie odpadami komunalnymi czterech radnych jednocześnie podatników, czym działano na Ich na szkodę interesu prywatnego to jest o czyn z art. 231 § 1 k.k.  (1.) w zb. z art. 306 § 1 Ordynacji podatkowej (2.) w zw. z art. 11 § 2 k.k. (3.)

Wyjaśnienie przytoczonych artykułów

1. Art.  231.  [Nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza] §  1.
Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
2. Art.  306.  [Ujawnienie informacji objętej tajemnicą skarbową] §  1.
Kto, będąc obowiązanym do zachowania tajemnicy skarbowej, ujawnia informacje objęte tą tajemnicą, podlega karze pozbawienia wolności do lat 5.
3. Art. 11. KK Jedność czynu, kumulatywny zbieg przepisów ustawy § 2.
Jeżeli czyn wyczerpuje znamiona określone w dwóch albo więcej przepisach ustawy karnej, sąd skazuje za jedno przestępstwo na podstawie wszystkich zbiegających się przepisów.
.
Według cytowanego portalu, Krupowicz nie czuje skruchy i nadal twierdzi, że postąpił w tej sprawie właściwie.  Zapewne teraz sprawę Prokuratura prześle do właściwego Sądu, który zadecyduje o tym czy rozpocząć proces.
Do sprawy powrócimy
.
Andrzej Bugajski

.

P.S.

Smaczku całej sprawie dodaje fakt,  że wymienieni radni mieli zaległości najwyżej jedno lub dwu miesięczne czyli kiludziesięciozłotowe, które mogły być nieopłacone z roztargnienia. Na wymienione należności jak wynika z naszych informacji nie były wystawione nakazy egzekucyjne.

 

Wcześniejsze artykuły w sprawie

 

Rzecznik Praw Obywatelskich – Krupowicz

 

Radni podali Burmistrza do prokuratury

Prokurator bada sprawę pokrzywdzonych radnych

 

Dodaj komentarz