Rzecznik Praw Obywatelskich – Krupowicz

Wiele w Polsce jest aktów prawnych i przynajmniej dwóch radców prawnych jest do dyspozycji burmistrza Gminy Goleniów.

W chili obecnej stanowisko burmistrza Gminy Goleniów piastuje Robert Krupowicz.

Przypomnijmy – Robert Krupowicz w 2004 zaangażował się w referendum w sprawie odwołania prezydenta Szczecina Mariana Jurczyka, zaś od 12 grudnia 2005 r. do 29 listopada 2007 r. sprawował urząd wojewody zachodniopomorskiego.

21 listopada 2010 w wyniku wyborów samorządowych został radnym gminy Goleniów. Dwa tygodnie później wygrał wybory na urząd burmistrza Gminy Goleniów (z ramienia własnego komitetu „Goleniów Obywatelski”) i do tej pory ten urząd sprawuje.

Podczas ostatniej sesji nadzwyczajne, która odbyła się 24 września 2021 r. burmistrz Gminy Goleniów pozwolił sobie na publiczne piętnowanie radnych Rady Miejskiej.

Bez skrupułów, z pełną premedytacją zaczął z imienia i nazwiska wymieniać radnych, którzy zalegają z opłatą za odbiór odpadów komunalnych. Burmistrz posunął się jeszcze dalej i swoją wypowiedź okraszał wysokością kwot zaległości.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Krystyna Jaworska z miernym skutkiem próbowała przerwać tę tyradę burmistrza.

Burmistrz kompletnie nie zwracał uwagi na słowa Przewodniczącej Rady i kontynuował swoją wyliczankę.

Czyżby Robert Krupowicz, który w powszechnych wyborach został wybrany na stanowisko burmistrza Gminy Goleniów, nie zdawał sobie sprawy, że w toku swojej wypowiedzi ujawnia tajemnicę skarbową, do której przestrzegania – jako osoba piastująca stanowisko burmistrza – jest z mocy prawa zobowiązany? Nic podobnego.

Robert Krupowicz obejmując stanowisko burmistrza Gminy Goleniów musiał na piśmie złożyć przyrzeczenie następującej treści „Przyrzekam, że będę przestrzegał tajemnicy skarbowej. Oświadczam, że są mi znane przepisy o odpowiedzialności karnej za ujawnienie tajemnicy skarbowej.”. (art.294 §2 ustawy)

Dla porządku – tajemnicą skarbową objęte są indywidualne dane zawarte w deklaracji oraz innych dokumentach składanych przez podatników, płatników lub inkasentów. (art.293 ustawy)

Tajemnicą objęta jest więc z mocy prawa opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Oczywiście dostępne nagranie z sesji nadzwyczajnej zostało po krótkim czasie zanonimizowane, jednak wszyscy obserwujący przekaz na żywo, stali się świadkami sytuacji, która nigdy nie powinna mieć miejsca.

Za ujawnienie tajemnicy skarbowej grozi nawet do 5 lat więzienia (art.306 § 1 ustawy).

Jeżeli pokrzywdzonym nie jest Skarb Państwa, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego. (art.306 § 4. ustawy)

Czy radni – których dane objęte tajemnica skarbową ujawnił Robert Krupowicz, sprawujący funkcję Burmistrza Gminy Goleniów – złożą do Prokuratury wniosek o ściganie?

Naszym zdaniem nie tylko powinni, ale są wręcz do tego zobligowani, ponieważ posiadają status radnego – funkcjonariusza publicznego w kwestii jego uprawnień i obowiązków.

Źródło:

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

  • Dział VII Tajemnica skarbowa.
  • Dział VIII Przepisy karne

 

Ujawnienie informacji objętej tajemnicą skarbową – Ordynacja podatkowa.

 

Sprawą niewątpliwego przestępstwa zainteresował się RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH

 

 

 

Czyżby Robert Krupowicz nie wiedział, że piastując stanowisko burmistrz jest zobligowany do przestrzegania tajemnicy skarbowej i jego podwładni również? ( Art. 294. § 1. 2) Do przestrzegania tajemnicy skarbowej obowiązani są m.in. wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta, marszałek województwa oraz pracownicy urzędów ich obsługujących.)

 

(red.)

 

Poprzedni artykuł

Dodaj komentarz