Przebudowa drogi Łoźnica-Goleniów – przetarg

W dniu 22.05.2020 w Starostwie Powiatowym w Goleniowie odbyło się otwarcie ofert przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 4133Z Łoźnica-Goleniów wraz z budową ciągów pieszo-rowerowych, etap III na odcinku Żółwia Błoć-Niewiadowo. Do Zamawiającego czyli Starostwa Powiatowego w Goleniowie wpłynęły 3 oferty:

1. PRD Nowogard S.A., ul. Górna 2/1, 72-200 Nowogard na kwotę 10 756 065,37 zł brutto, okres gwarancji 60 miesięcy.
2. EUROVIA POLSKA S.A. Bielany Wrocławskie ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce Oddział Szczecin, ul. Tartaczna 9, 70-893 Szczecin na kwotę 12 772 598,51 zł brutto, okres gwarancji 60 miesięcy.
3. MET-INSTAL Sp. z o.o., Miękowo 5d, 72-100 Goleniów na kwotę 14 530 090,18 zł brutto oraz okres gwarancji 60 miesięcy.

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 4133Z na odcinku od Niewiadowa do Żółwiej Błoci, tak aby osiągnąć parametry drogi klasy Z, a w szczególności:

• wykonanie nowej konstrukcji jezdni – do kategorii ruch KR3,
• budowę zjazdów na nieruchomości przyległe,
• przebudowę istniejących przepustów,
• likwidację kolizji elektroenergetycznej.

Oferent, który wygra będzie miał termin na wykonanie zamówienia do 30 listopada 2020 roku.

(red.)

Dodaj komentarz