Na kwietniowej sesji Rady Miejskiej w Goleniowie Radny Krzysztof Sypień złożył wniosek następującej treści –
“Kolejny wniosek dotyczy tego, czy maski produkowane w Zakładzie Aktywności Zawodowej oraz w innych miejscach na zlecenie Pana Burmistrza, mają wydany certyfikat dopuszczenia. Proszę o udzielenie odpowiedzi w tej kwestii.”

Pismem z dnia 08 maja 2020 r. radny otrzymał odpowiedź, z treści której wynika, że maseczki produkowane w Zakładzie Aktywności Zawodowej nie są sprzedawane jako maseczki ochronne lecz jako maseczki higieniczne posiadające atest Państwowego Zakładu Higieny.
Podobny charakter mają też mieć inne maseczki wykonywane na rzecz Gminy, między innymi te, które otrzymał Szpital Powiatowy w Goleniowie.

Odpowiedź dla radnego K. Sypienia

Na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej redakcja wystąpiła o przesłanie kopii atestu i/lub certyfikatu, który został wydany na maseczki higieniczne produkowane przez Zakład Aktywności Zawodowej.

Odpowiedź jaką otrzymaliśmy, prezentujemy poniżej.

“… załączniku wysyłam atest PZH na maseczki produkowane w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łozienicy.”

(red.)

P.S.  Materiał owszem atest niby ma , a sama maseczka? hym…

 

Dodaj komentarz