Postanowieniem Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Goleniowie z dnia 08 kwietnia 2022 r. wszczęte zostało śledztwo w sprawie zaistniałego w dniu 24 września 2021 r., w czasie sesji Rady Miasta w Goleniowie niedopełnienia obowiązku służbowego przez funkcjonariusza publicznego Gminy Goleniów, który to będąc zobowiązanym do zachowania tajemnicy skarbowej publicznie ujawnił objęte tajemnicą skarbową dane o wysokości i okresie zaległości z tytułu nieuiszczonych kosztów za gospodarowanie odpadami komunalnymi czterech radnych jednocześnie podatników, czym działano na Ich na szkodę interesu prywatnego to jest o czyn z art. 231 § 1 k.k.  (1.) w zb. z art. 306 § 1 Ordynacji podatkowej (2.) w zw. z art. 11 § 2 k.k. (3.)

 

(red.)

 

Krzysztof Sypień
Radny Krzysztof Sypień

 

 

Wyjaśnienie przytoczonych artykułów

1. Art.  231.  [Nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza] §  1.
Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
2. Art.  306.  [Ujawnienie informacji objętej tajemnicą skarbową] §  1.
Kto, będąc obowiązanym do zachowania tajemnicy skarbowej, ujawnia informacje objęte tą tajemnicą, podlega karze pozbawienia wolności do lat 5.
3. Art. 11. KK Jedność czynu, kumulatywny zbieg przepisów ustawy § 2.
Jeżeli czyn wyczerpuje znamiona określone w dwóch albo więcej przepisach ustawy karnej, sąd skazuje za jedno przestępstwo na podstawie wszystkich zbiegających się przepisów.
Podobne artykuły

Dodaj komentarz