LIST DO REDAKCJI – Rada Rodziców wyjaśnia

Szanowna Redakcjo portalu Goleniow.net,

My, jako Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Radowie Małym, chcemy wyrazić swoją opinię na temat artykułu zamieszczonego na Państwa portalu internetowym Goleniow.net. Uważamy, że osoba pisząca ten list, wypowiedziała się w naszym imieniu, bez konsultacji i aprobaty z naszej strony. Nie zgadzamy się z informacjami o Szkole w Radowie Małym i uważamy je za nieprawdziwe i krzywdzące.

Dla nas rodziców, dobro naszych dzieci stoi na pierwszym miejscu. Oddając je w ręce nauczycieli w Szkole Podstawowej w Radowie Małym, jesteśmy w pełni świadomi, że czas spędzony w szkole jest wykorzystany we właściwy sposób. Szkoła zapewnia naszym dzieciom bardzo dobre warunki do zdobywania wiedzy zgodnie z podstawą programową. Dzieci nie muszą spędzać 5, 6 godzin w szkolnych ławkach, tylko uczą się również poprzez aktywizujące zajęcia warsztatowe w pracowniach tematycznych: teatralnej, kuchennej, podróży. Są one zachwycone takim sposobem zdobywania wiedzy. Działając w pracowniach uczą się różnych kompetencji niezbędnych w życiu społecznym np.

planowania, pracy z instrukcją, współpracy, odpowiedzialności, poszukiwania wiedzy. Dzięki temu nasze dzieci poznają siebie, swoje emocje oraz uczą się pomagać młodszym.

Na zajęcia w pracowniach rocznie wpłacamy ustaloną kwotę pieniędzy, która jest wykorzystywana przez nauczycieli na zakup materiałów koniecznych do pracy podczas warsztatów. Jest to dla nas wygodna forma, bo jako rodzice jesteśmy zwolnieni z obowiązku zakupywania materiałów. W żaden sposób szkoła i nauczyciele nie zmuszają rodziców do wpłaty pieniędzy. Rodzice mają możliwość zakupu materiałów we własnym zakresie.

Nauczyciele z naszej szkoły są otwarci na kontakt z nami, zawsze służą pomocą, znają i rozumieją potrzeby naszych dzieci. Uważamy, że dzieci w tej szkole czują się “wyjątkowe”, ważne, w razie jakichkolwiek trudności mogą liczyć na wsparcie i pomoc.

Dzięki temu, że szkoła zapewnia różnorodne formy pracy naszym dzieciom, sprzyja to ich rozwojowi. To właśnie jest cenne i wyróżnia naszą szkołę na tle innych szkół w Polsce.

Współpraca Rady Rodziców z Panią Ewą Radanowicz zawsze przebiegała wzorowo. Pani Dyrektor wspierała nas w działaniach, służyła dobrą radą i pomocą. Drzwi jej gabinetu zawsze stały dla nas otworem, mogliśmy konsultować z Nią każdą sprawę. Rada Rodziców zawsze miała wpływ na decyzje podejmowane w sprawie naszych dzieci, nic nie odbyło się bez naszej wcześniejszej zgody. Jesteśmy w 100 % pewni, że dobro naszych dzieci absolutnie nie jest “piękną bajką”, ale realizuje się w rzeczywistości i my to widzimy każdego dnia. W działaniach Pani Dyrektor Ewy Radanowicz priorytetem było dobro szkoły i uczniów, to Ona robiła wszystko od wielu lat, aby szkoła była drugim domem dla naszych dzieci, a nie przykrym obowiązkiem. Pani Ewa jest osobą przyjazną, empatyczną, otwartą, zawsze wysłuchała naszego zdania, pomagała rozwiązywać problemy.

Do naszej szkoły dowożone są również dzieci z innych miejscowości powiatu łobeskiego, co świadczy o tym, że szkoła oferuje różnorodne i bogate formy nauczania, jest przyjazna dla ucznia i rodzica.

Obecny Pan Dyrektor zajmuje to stanowisko, dzięki konkursowi przeprowadzonemu w naszej gminie, na którym również jako Rada Rodziców byliśmy obecni. Nie jest to prawdą, że zostało to załatwione “po znajomości” jak twierdzi autor zamieszczonego listu.

Uważamy, że szkoła jest bardzo dobrze prowadzona, a współpraca z obecnym Panem Dyrektorem przebiega prawidłowo.

Wszystkie niejasności i problemy są na bieżąco konsultowane i rozwiązywane zarówno z Dyrektorem Szkoły jak i organem prowadzącym, którym jest Gmina Radowo Małe.

                              Z poważaniem

Przewodnicząca Rady Rodziców

Od redakcji : List podpisany przez 24 osoby

W imieniu rodziców uczniów Szkoły Podstawowej w Radowie Małym oraz swoim żądam opublikowania Naszego listu na portalu internetowym „Goleniów Net”

Przewodnicząca Rady Rodziców

P.S.

TREŚĆ LISTU PUBLIKUJEMY BEZ KOREKTY

Dane osób piszących do wiadomości redakcji. Wyrażane w Listach poglądy nie są poglądami przedstawianymi przez redakcję, a jedynie przez piszącego autora, tym samym nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść.

(red.)

 

Poprzedni List do naszej redakcji w tej sprawie

 

LIST DO REDAKCJI – Inny punkt widzenia

 

 

 

Dodaj komentarz