LIST DO REDAKCJI – Inny punkt widzenia

Radowo Małe, 30.03.2022 r.

Szanowna Redakcjo,

czytając list, jaki opublikowaliście Państwo na swoim portalu Goleniów.net poczuliśmy potrzebę zdementowania opisanych tam kłamstw.

Stowarzyszenie WIS Wolne Inicjatywy Społeczne działa zgodnie ze wszystkimi zasadami i normami prawnymi dotyczącymi działania stowarzyszeń tzn. w oparciu o zarejestrowany w KRS Statut.

Od 2007 roku realizujemy nasze cele statutowe skupiając się na wspieraniu zmian w polskiej oświacie, które ma na celu wszechstronny rozwój społeczeństwa obywatelskiego, realizowanego poprzez budowanie wszechstronnego rozwoju każdego dziecka oraz dobrze prosperującego społeczeństwa i nowoczesnej gospodarki Polski. Wsparcie to obejmuje między innymi: budowanie świadomości społecznej, kulturalnej, gospodarczej i poparcia dla zmian w edukacji i jej pożądanych kierunków; budowanie zaplecza intelektualnego i knowhow, promowanie wiedzy i kompetencji potrzebnych do przeprowadzenia zmian w każdej szkole, środowiskach lokalnych.

W związku z tym, że działamy zgodnie z literą prawa, posiadamy wszelkie potrzebne umowy uprawniające nas do działania na terenie szkoły w Radowie Małym, prowadzimy oddzielną i niezależną od szkoły księgowość, rozliczną przez biuro rachunkowe. Składamy coroczne merytoryczne i finansowe sprawozdania z działalności do Urzędu Skarbowego oraz do Krajowej Administracji Sądowej wraz z uchwałami Walnego Zgromadzenia zatwierdzającymi sprawozdania. Przedstawiamy Radzie Rodziców sprawozdanie z wydatków na warsztaty i inną działalność realizowaną razem z nimi.

Co do osoby Pani Ewy Radanowicz nieprawdą jest, że jest ona „sowicie wnagradzana” przez Stowarzyszenie WIS. Przez wszystkie lata wspiera stowarzyszenie WIS w działalności projektowej m. in. w projektach międzynarodowych Pomerania, eTwinning, Erasmus, pomagając tworzyć ich merytoryczny wkład oraz organizacyjną realizację programów czy też projektów.

Za tę pracę oraz każdą inną nie otrzymywała wynagrodzenia finansowego, co można bardzo szybko zweryfikować.

Ponadto Stowarzyszenie, o czym nie ma ani słowa w liście, za zarobione pieniądze wielokrotnie doposażało szkołę i przedszkole w sprzęt multimedialnych, przeprowadzało remonty sal lekcyjnych, korytarzy szkolnych, biblioteki szkolnej, pokoju nauczycielskiego, jadalni, przedszkola oraz pomieszczeń noclegowych. Kupowało materiały do pracowni artystycznych oraz materiały niezbędne do realizacji zajęć warsztatowych (w tym między innymi: komputery, stojaki do monitorów aktywnych, tablety, klocki lego, sprzęt multimedialny oraz meble).

Stowarzyszenie w ramach swojej działalności prowadzi działania warsztatowe dla dzieci oraz wizyty studyjne dla dorosłych. Odwiedzają nas goście z całej Polski.

I tak w ramach projektu Szkoła dla Innowatora realizowanego w partnerstwie z Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie, Fundacją Dobrej Edukacji w Warszawie (Projekt „Szkoła dla Innowatora” — Ministerswo Przedsiębiorczości i Technologii w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej) realizowaliśmy wizyty studyjne. Na potrzebę tych wizyt zakupiliśmy książkę „W Szkole wcale nie chodzi o szkołę” i rozdaliśmy ją uczestnikom projektu jako materiał szkoleniowy.

Chcemy wyraźnie podkreślić, że nie panuje wokół tworzonych i realizowanych przez nas projektów jakaś „zmowa milczenia”. O projektach informowała społeczność szkolną i nasze środowisko Prezes Stowarzyszenia „WIS” Joanna Jabłońska, ówczesny dyrektor szkoły Ewa Radanowicz. Do współpracy zapraszani byli i są nie tylko członkowie Stowarzyszenia.

Praca Stowarzyszenia przełożyła się na wzbogacenie oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej w Radowie Małym oraz na poprawę warunków pracy uczniów i nauczycieli.

Żądamy publikacji listu na łamach Państwa portalu informacyjnego.

Zarząd i Członkowie Stowarzyszenia „WIS” Wolne Inicjatywy Społeczne

 

Przesłano do wiadomości:

Pana Ministra MEiN Przemysława Czarnka

Pani Magdaleny Zarębskiej Kuleszy Kurator w Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Kuratorium Oświaty w Szczecinie — Delegatura w Nowogardzie

Pana Mariusza Siry Wójta Gminy Radowo Małe

 

Od redakcji : List podpisany przez 12 osób

 

 

P.S.

TREŚĆ LISTU PUBLIKUJEMY BEZ KOREKTY

Dane osób piszących do wiadomości redakcji. Wyrażane w Listach poglądy nie są poglądami przedstawianymi przez redakcję, a jedynie przez piszącego autora, tym samym nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść.

(red.)

 

Pierwszy list w tej sprawie wspomniany w liście

LIST DO REDAKCJI – To jest szaleństwo

Dodaj komentarz