Na dzień dzisiejszy Gmina nie ma strategii rozwoju ?

Ja wnioskuję Panie Burmistrzu, chociaż to powinno iść do Pana Krupowicza, ale to Pan Banach słucha. Wnioskuję o przedłożenie nam Strategii Rozwoju Gminy, bo nie wiem, czy Państwo wiecie, ale w 2023 r. w grudniu kończy nam się Strategia. Jeżeli mówimy o Strategii, to my już powinniśmy nad nią pracować, bo to jest strategia na kolejne lata, a nie mamy tej strategii, a przyjęliśmy ją 26 lutego 2014 r., a to i tak już było późno, bo strategia powinna być wcześniej. I teraz jeszcze w tym wniosku pytanie, czy jakieś inne dokumenty nam nie wygasają inwestycyjne, czy to się nie przekłada jakkolwiek na ewentualnych inwestorów, czy też na mieszkańców ? Stąd też mój wniosek abyśmy poznali tą Strategię Rozwoju Gminy na kolejne lata i ją zaczęli procesować.

Radny Rady Miejskiej w Goleniowie – Marcin Gręblicki -punkt wolne wnioski i zapytania, LXIII Sesja Rady Miejskiej w Goleniowie, 30 sierpnia 2023r.

Schody przed Falą doczekały się remontu

(red.)

Dodaj komentarz