Czekają nas wykopki na S3 pod Goleniowem

Ogłoszono przetarg na dokumentację dla rozbudowy węzła drogowego Goleniów Południe na S3

GDDKIA ogłosiła przetarg na opracowanie dokumentacji dla rozbudowy węzła drogowego Goleniów Południe na drodze ekspresowej S3. Przedmiotem przetargu jest wykonanie kompletnej dokumentacji łącznie z uzyskaniem decyzji środowiskowej, a następnie opracowaniem projektu budowlanego i projektów wykonawczych. Zakres prac planowanych na węźle Goleniów Południe obejmuję wykonanie nowych konstrukcji wiaduktów węzła i dostosowanie geometrii łącznic do obecnych wymagań. Na wykonanie kompletnej dokumentacji przewidziano 27 miesięcy.

 

O samej inwestycji mówi Mateusz Grzeszczuk – Główny Specjalista ds. Komunikacji Społecznej

Nowe wiadukty i korekty łącznic

Węzeł Goleniów Południe (dawniej nazywany Rurka) powstał wraz z budową dwujezdniowej drogi E-14 w latach 1977-1979. Głównym elementem węzła są wiadukty pięcioprzęsłowe o długości 122,9 m. nad linią kolejową i drogą powiatową. Obiekty te były budowane według ówczesnych norm i muszą być dostosowane do obecnej klasy I, dodatkowo obiekty są już mocno wyeksploatowane. Dlatego planowana jest rozbiórka istniejących wiaduktów i wykonanie w ich miejscu nowych konstrukcji. W układzie drogowym węzła również planowane jest wprowadzenie zmian, zwiększone mają być promienie łącznic i dostosowana do obecnych norm szerokość pasów włączeń i wyłączeń. Po zachodniej stronie węzła na połączeniu z drogą powiatową ma powstać rondo.

Kompletna dokumentacja

Wykonawca dokumentacji będzie miał za zadanie wykonać opracowania koncepcyjne, materiały do wydania decyzji środowiskowej oraz wszelkie opracowania i badania geologiczne i geotechniczne. Zostanie również opracowany projekt budowlany wraz z materiałami do decyzji ZRID oraz projekty wykonawcze. Projektant będzie również pełnił nadzór autorski nad realizacją zadania. Termin otwarcia ofert w przetargu został wyznaczony na 4 lutego tego roku.

 

(red.)

Podobny artykuł

 

Dodaj komentarz