Aplikacja KIEDY WYWÓZ – PGK frontem do mieszkańców

PGK przypomina o możliwości zainstalowania aplikacji KIEDY WYWÓZ – DLA MIESZKAŃCA, która przypomni o terminie odbioru odpadów z posesji.

Kiedy Wywóz to harmonogram wywozu odpadów w Twoim smartfonie.

Oprócz aktualnej listy terminów wywozu odpadów oraz listy punktów stałych (PSZOK) Aplikacja udostępnia także funkcje informowania gminy o nieprawidłowościach realizowania zbiórki odpadów przez firmy wywozowe.

Najważniejsze funkcje Aplikacji:

  • udostępnianie harmonogramów wywozu różnych typów odpadów (np. papier, szkło, tworzywa, BIO, zmieszane, itp.),
  • udostępnianie informacji o zbiórkach okazjonalnych (RTV/AGD, baterie, leki itp.),
  • możliwość oceny jakości usług świadczonych przez firmy wywozowe (mail ze zdjęciem do gminy),
  • udostępnianie informacji o aktualizowanym na bieżąco spisie stałych punktów selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK).

 

Aplikacja udostępnia także funkcję informowania gminy o „odpadach niczyich”. Jeśli zauważysz tego typu problem, Aplikacja Kiedy Wywóz sama określi jego lokalizację i umożliwi Ci przesłanie odpowiedniego maila za zdjęciem na adres urzędu gminy.

 

Aplikacja dostępna jest pod linkiem: https://www.kiedywywoz.pl/

(red.)

Dodaj komentarz