Słuchacze drugiego roku studiów magisterskich Akademii Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie o kierunku Kryminologia, specjalności Bezpieczeństwo Wewnętrzne uczestniczyli w wizycie studyjnej na terenie Zakładu Karnego w Goleniowie.

Celem wizyty było zapoznanie studentów z funkcjonowaniem goleniowskiej jednostki penitencjarnej i jej strukturą organizacyjną, a także specyfiką pracy w Służbie Więziennej i rodzajem stosowanych środków karnych. Studenci przede wszystkim zdobyli rzetelną wiedzę o przebiegu wykonywania kary pozbawienia wolności w Polsce. Mogli również zweryfikować własne wyobrażenia o codziennej pracy funkcjonariuszy SW. Spotkanie było też doskonałą okazją do porównania zdobytej w trakcie wykładów i ćwiczeń wiedzy teoretycznej z praktyką penitencjarną. To także jedna z nielicznych okazji do bezpośrednich rozmów studentów z funkcjonariuszami wykonującymi ten trudny i społecznie ważny zawód.

Pani mgr Teresa Lipko – koordynator Forum Pracodawców Akademii Nauk Stosowanych TWP stwierdziła, że „zdobyte w zakładzie karnym doświadczenie jest dla jej studentów bezcenne i w przyszłości bez wątpienia posłuży im do profesjonalnego wykonywania swojego zawodu m. in. w strukturach Służby Więziennej”.
Poprzednie wizyty studentów Akademii Nauk Stosowanych TWP w Szczecinie przyniosły wymierne efekty, a jej absolwenci zasilili szeregi naszej formacji, w tym również Zakładu Karnego w Goleniowie.

Ucieczka w Zakładzie Karnym w Goleniowie

Dodaj komentarz