Wniosek do Pani Burmistrz w sprawie likwidacji stołówek

Poniżej zamieszczamy wniosek, którym złożony został do Pani Burmistrz Anity Jurewicz w sprawie zajęcia oficjalnego stanowiska dotyczącego ” likwidacji” stołówek przedszkolno – szkolnych w gminie Goleniów.

Do wniosku załączony został bardzo ciekawy dokument, a mianowicie stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 02.02.2021r. w sprawie pobierania opłat za usługi cateringowe w przedszkolach.

Z w/w dokumentu jednoznacznie wynika, iż do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów z posiłku w stołówce szkolnej czy przedszkolnej ( lub w formie catering ) nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od ich wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki.

Anita Jurewicz – Burmistrz Gminy Goleniów

023_100_20 RIO KATOWICE BARDZO WAŻNE

Jesteśmy ogromnie ciekawi opinii nowej Pani Burmistrz w przedmiotowej sprawie. Liczymy na to, iż jako osoba kompetentna, otwarta i racjonalnie myśląca, będzie w stanie przekonać Burmistrza Krupowicza, iż w sprawie “likwidacji stołówek”, a tym samym braku partycypacji w kosztach żywienia najmłodszych, Pan Burmistrz nie ma racji. 

(red.)

Dodaj komentarz