Posiedzenie Komisji Budżetu i Gospodarki Gminnej 10.05.2021

Porządek posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki Gminnej Rady Miejskiej w Goleniowie w dniu 10 maja 2021 r.

1. Sprawy regulaminowe (otwarcie obrad i stwierdzenie quorum, przedstawienie porządku posiedzenia, zmiany do porządku posiedzenia).
2. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 r.
3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goleniów na lata 2021-2028.
4. Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji Gminy Goleniów w 2021 roku.
5. Zakończenie posiedzenia.

 

Dodaj komentarz