Zachodniopomorska reprezentacja na konferencji energetycznej polsko – ukraińskiej

Po Gryficach dyskutowali w Warszawie

W Warszawie odbyło się spotkanie Komitetu do spraw energii. To kontynuacja rozmów sprzed roku w Gryficach, gdzie odbyła się konferencja na temat energetycznej odbudowy Ukrainy. Jacek Piechota, prezes Polsko – Ukraińskiej Izby Gospodarczej, zaznaczył, że spotkanie Komitetu PUIG ds. Energii otwiera cykl spotkań komitetów merytorycznych, których zadaniem jest wzmacnianie stanowisk i postulatów firm członkowskich, reprezentujących różne branże. – Izba skupia blisko 500 firm po polskiej i ukraińskiej stronie. – Naszym atutem jest bilateralność i ponad 30 letnie doświadczenie w budowaniu relacji dwustronnych. Energetyka jest wyzwaniem w kontekście aktualnej sytuacji wojennej, ale także odbudowy Ukrainy i procesu przystąpienia do Unii Europejskiej. Dziś omawiamy możliwości współpracy firm energetycznych po obu stronach granicy oraz potencjał polskich przedsiębiorców we wsparciu ukraińskiej gospodarki – powiedział Jacek Piechota, prezes PUIG.

Partnerami wydarzenia byli: APS Energia, Polska Izba Rozwoju Elektromobilności, Zakład Elektryczny Gryfice, Fundacja na Rzecz Rozwoju Polski Zachodniej, Krajowa Izba Klastrów Energii i Odnawialnych Źródeł Energii, klastry.org.pl, Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska, Hertz New Technologies. Partnerzy medialni: BiznesAlert.pl, eDialog Polsko-Ukraiński Portal Gospodarczy, Zielonagospodarka.pl.

W ramach działalności Komitetu jej członkowie będą dążyć do rozwoju energii odnawialnej oraz wzmocnienia narzędzi wykorzystywanych w celu podnoszenia efektywności energetycznej. – Będziemy wspierać transformację systemów energetycznych w kierunku zrównoważonej przyszłości. Nasze działania nie mogą zamykać się tylko na relacje polsko – ukraińskie, będziemy współpracować na arenie międzynarodowej, aby zmierzyć się w aktualnymi wyzwaniami globalnymi w zakresie klimatu – podkreślił Anatolij Gordikow, przewodniczący Komitetu ds. energii po stronie polskiej, menedżer ds. sprzedaży na rynkach wschodnich w spółce APS Energia SA. Spotkania inauguracyjnego Komitetu.

Współpraca Polski i Ukrainy w zakresie transformacji energetycznej

Gazprom znika z Europy, ceny energii i gazu ulegają uspokojeniu, a współpraca naszych krajów rozwija się w różnych obszarach rynku energii. Uczestnicy spotkania wskazywali, że istniejący potencjał współpracy polskich i ukraińskich sektorów energetycznych w zakresie transformacji należy wykorzystać, m.in. poprzez: współpracę naukową (zaplecze intelektualne Ukrainy jest bardzo silne); wymianę wiedzy i doświadczeń w zakresie energetyki jądrowej (także na poziomie instytutów badawczych); wzmocnienie współpracy na rynku gazowym (w tym zakresie brakuje wsparcia politycznego); wdrażanie standardów i norm europejskich na ukraińskim rynku energii; zaangażowanie w odbudowę ukraińskiej infrastruktury. W panelu wzięli udział: Paweł Gajda dyrektor ds. nauki i badań, Nuclear PL, dr Magdalena Lazarek-Jankowska Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie, Artur Nizioł przewodniczący Rady Nadzorczej BIOGAS SYSTEM SA, Konsul Honorowy Kazachstanu w Polsce, prof. dr hab. Rafał Rakoczy Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie i dr Piotr Szewczyk prezes Zarządu APS Energia SA a dyskusję prowadził Wojciech Jakóbik z BiznesAlert.

– Kolejne posiedzenie Komitetu ds. energii odbędzie się w drugim kwartale 2024 roku w Województwie Zachodniopomorskim, a następny będzie Wrocław – zapowiada Łukasz Szeląg z Komitetu ds. Energii przy PL UA Izbie Gospodarczej.

Na zdjęciu reprezentanci Pomorza Zachodniego na konferencji na temat współpracy Polsko – Ukraińskiej organizowanej przez Polsko – Ukraińską Izbę Gospodarczą. Od lewej prof. dr hab. Rafał Rakoczy z ZUT w Szczecinie,  Martyna Jurkiewicz z ZUT w Szczecinie, Łukasz Piotr Szeląg z Wodociągów Zachodniopomorskich w Goleniowie, Mariusz Sowiński z ZEG Gryfice i dr Magdalena Lazarek – Jankowska z Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie.

Gospodarczo o Ukrainie – mówi Łukasz Szeląg

 

Dodaj komentarz