Poniedziałkowe posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Goleniowie zdominowała skarga złożona przez byłą radną Irenę Henkelman. W skardze, która dotyczy mieszkańców ul. Metalowej, wskazała opisywane przez GN problemy z blokowaniem dojazdu do ich posesji przez duże transporty zmierzające do zakładów umiejscowionych na terenie goleniowskiego Zakładu Karnego.

Mimo obietnic złożonych mieszkańcom w trakcie planowania i uruchomienia w/w zakładów, dotyczącym ich obaw, oraz zapewnieniom o wybudowaniu dojazdu alternatywnego, do dziś nie doszło do zrealizowania tej inwestycji. Pomimo słów poparcia dla tej inwestycji władz miasta. w tym Burmistrza Roberta Krupowicza, radny Robert Kuszyński z klubu Roberta Krupowicza złożył wniosek o wykreślenie tej inwestycji z planów na rok 2020.  Zadanie zostało wykreślone z projektu budżetu głosami radnych Klubu Burmistrza. Inwestycja czyli budowa przedłużenia ul. Metalowej w kierunku ul. Nowogardzkiej miałaby kosztować ok. 12 mln zł i mogła zostać wsparta kwotą ok. 5 mln zł przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Uchroniłoby to mieszkańców przed blokowaniem dojazdów do ich domów i pozwoliłoby uniknąć przejazdu ciągników siodłowych z ładunkami przez wąskie uliczki osiedla domków jednorodzinnych w okolicy więzienia.

W ostrych słowach po udzieleniu głosu przez przewodniczącą komisji Pani Henkelman zwróciła się do radnych :

– Państwo mi wytłumaczcie. Co się takiego stało w dniu 18 grudnia, w trakcie debaty nad projektem, budżetu na rok 2020, że to zadanie zostało w sposób tak skandaliczny sposób usunięte z projektu budżetu? (…) Chodziliśmy, prosiliśmy, pisaliśmy petycje, Państwo wiedzieliście, jaki jest drastyczny dramat na tym osiedlu i jeden radny, który uważa, że proponowany budżet przez Pana burmistrza Roberta Krupowicza nie odpowiada jego potrzebom i jest w taki sposób procedowny na tej sali? (…) Takiego skandalu, takiej kompromitacji Rady Miejskiej nie było.(…) – mówiła Pani Irena.

Według Niej o całym zdarzeniu zadecydowała umowa polityczna, a nie dobro i interes społeczny.

Irenę Henkelman poparł radny Krzysztof Sypień, Opinia komisji w sprawie skargi I. Henkelman negatywna odrzucająca skargę w całości.

Całość wypowiedzi radnej można zobaczyć w materiale Video poniżej.

Andrzej Bugajski

Dodaj komentarz