Powiatowa inwestycja w Szpitalnym Centrum Medycznym w Goleniowie Sp. z o. o. 

We wtorek, 5 marca 2024 roku, Starosta Goleniowski Tomasz Stanisławski i Członek Zarządu Bogusław Zaborowski uczestniczyli w spotkaniu konsultacyjnym w ramach realizacji zadania pn.: „Poprawa infrastruktury szpitalnej wraz z pierwszym wyposażeniem pod potrzeby nowo tworzonego domu pomocy społecznej”.

Przedstawiciele Powiatu Goleniowskiego, Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie oraz Autorskiej Pracowni Architektonicznej PRO Karol Jurga Celem omówili założenia powstającej dokumentacji projektowej.

Powiat Goleniowski pozyskał 10 milionów złotych ze środków zewnętrznych, które w najbliższym czasie przeznaczy m.in. na stworzenie i wyposażenie na terenie SCM w Goleniowie Sp. z o. o. – Domu Pomocy Społecznej.

Powstaną również nowe miejsca parkingowe oraz w sposób znaczący ulegnie zmianie zagospodarowanie terenu wokół szpitala, poprzez dostosowanie dróg dojazdowych do potrzeb p.poż. wraz z wymianą nowej nawierzchni.

Dzięki pozyskanym przez Powiat środkom w goleniowskim szpitalu zajdą duże, pozytywne zmiany.

Oprawy oświetleniowe w Glewicach – jest wniosek radnego

Dodaj komentarz