Oprawy oświetleniowe w Glewicach – jest wniosek radnego …

W miejscowości Glewice znajdują się dwa przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania stara szóstka/droga do centrum Glewic, nad którymi znajduje się już nie działająca sygnalizacja świetlna.

W mojej ocenie niedużym nakładem środków można doprowadzić do doświetlenie tych przejść wykorzystując istniejącą już infrastrukturę . Istnieją słupy z wysięgnikami oraz przyłącze energetyczne. Zwróciłem się do zarządcy drogi z zapytaniem o stan obecny tej infrastruktury , niestety nie uzyskałem szczegółowej odpowiedzi ze względu na fakt że droga wraz z infrastrukturą została przekazana starostwu powiatowemu Goleniów bez szczegółowej dokumentacji. W rozmowie telefonicznej Pan dyrektor Zaborowski złożył również deklaracje o bez kosztowym przekazaniu przyłącza wraz ze słupami na rzecz Gminy Goleniów .

Zdjęcie poglądowe

 

Zwracam się do Pana Burmistrza z prośbą o przeprowadzenie audytu wspomnianej infrastruktury , oraz jej przejęcie i montaż opraw oświetleniowych w przypadku pozytywnego wyniku audytu – napisał w swej interpelacji radny Andrzej Różański.

Jego interpelacje są trafione i bardzo skuteczne

Kamila Chilkiewicz – Piwowarska

Dodaj komentarz